Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XP15RE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15RE Řízení v elektroenergetice Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Müller Z., Tlustý J. Role:S Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Müller Z., Tlustý J.
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:Z,L

Anotace:

Cílové funkce elektroenergetických systémů ,možnosti a algoritmizace optimalizačních metod, obsluha omezovacích podmínek. Hierarchie a dekompozice úloh řízení. Odhad stavu soustavy. Pokrývání spotřebních diagramů a predikce zatížení. Volba optimální sestavy energetických zdrojů. Optimální režimy soustavy s uvažováním vlivu sítě. Regulace bilance jalových výkonů a napětí. Regulace bilance činných výkonů a frekvence. Dynamické modely elektráren a soustav. Řešení havarijních stavů. Dispečerské a systémové služby.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15RE

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, c
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 17.11.2017 17:47:23, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.