Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XP15TOS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15TOS Teorie osvětlování Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Habel J. Role:S Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Habel J.
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Teorie světelného pole. Matematický popis vyzařování nesouměrných svítidel. Fotometrie vzdáleného a blízkého bodu. Nové charakteristiky prostorových vlastností osvětlení. Tokové metody výpočtu integrálních charakteristik. Světelné pole svítidla bodového a přímkového typu. Světelné pole svítidla plošného a objemového typu. Rozložení sv. toku nesouměrného svítidla bodového typu. Rozložení sv. toku svítidla přímkového typu. Prostorové rozložení toku obecně vyzařující plochy. Teorie mnohonásobných odrazů. Metodika výpočtu činitelů využití. činitele podání kontrastu jasů. Počítačový návrh osvětlovacích soustav.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15TOS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, l, c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 24.11.2017 15:47:31, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.