Popis předmětu - XP15VME

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15VME Výzkumné metody v užití elektrické energie
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kyncl J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kyncl J. Kreditů:4
Cvičící:Kyncl J. Semestr:L

Anotace:

Úvod do matematického aparátu fyziky kontinua. Fyzikální zákony zachování. Zákony elektromagnetického pole. Teorie podobnosti v termoaerodynamice. Teorie podobnosti za přítomnosti elektromagnetického pole. Tvorba a analogie. Rozšíření fyzikální podobnosti. Matematické modelování. Analytická řešení elektromagnetických polí. Analytická řešení elektromagnetických polí. Vztah polí a jejich soustředěných parametrů. Numerické přístupy k deterministickému matematickémuĺ modelování. Nedeterministické modelování. Experiment a zpracování dat, praktické příklady

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15VME

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, c
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.