Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XP15ZSS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15ZSS Světelné zdroje a svítidla Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Habel J. Role:S Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Habel J.
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Principy a zákonitosti výroby světla. Třídění zdrojů. Teplotní zářiče. Klasické a halogenové žárovky. Teorie výboje v plynech. Výbojové zdroje. Luminiscence. Luminofory. Nízkotlaké výbojové zdroje. Zářivky. Vysokotlaké výbojky. Předřadné systémy. Zapalovače. Indukční zdroje. Elektroluminiscenční a radioluminiscenční zdroje. Typy svítidel, jejich funkce a vlastnosti. Optické soustavy svítidel. Metody výpočtu účinnosti svítidel. Návrh různých typů reflektorů a refraktorů.Kontrola a zkoušení svítidel.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15ZSS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.11.2017 15:47:25, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.