Popis předmětu - XP17APL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP17APL Aplikovaná optoelektronika v lékařství
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vrba J. Zakončení:ZK
Přednášející:Blažek V. Kreditů:4
Cvičící:Blažek V. Semestr:Z

Anotace:

Cíle a perspektivy optoelektronických měřicích systémů v neinvazivní lékařské diagnostice. Biofyzikální vztahy a fyziologické principy krevního oběhu. UV, VIS a IR-A spektroskopie. Optika oka a měření barev. Optické parametry biologické tkáně. Rozptyl světla v tkáni. Návrh a konstrukce optických senzorů. Optoelektronické zobrazování, biofyzikální principy transiluminace a tomografických technik. Demonstrace optoelektronických systémů v lékařské praxi (exkurze na pracoviště LF UK).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP17APL

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Aplikovaná optoelektronika v lékařství. RWTH Aachen,skriptum 2006

Požadavky:

Webová stránka:

http://www.elmag.org

Klíčová slova:

optoelektronika, lékařské aplikace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.