Popis předmětu - XP33LPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33LPD Logika a logické programování
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Štěpánková O. Zakončení:ZK
Přednášející:Štěpánková O. Kreditů:4
Cvičící:Štěpánková O. Semestr:L

Anotace:

Logika a její použití v technickém prostředí. Formální systém a základní požadavky na něj kladené-korektnost a úplnost. Syntax a sémantika, základní definice, věta o kompaktnosti. Jazyk logiky 1. řádu. Teorie a její model, Herbrandův model. Godelova věta o úplnosti. Herbrandova věta. Meze dokazatelnosti. Logické programování a jazyk Prolog. Metodologie programování v Prologu. Zavedení mimologických predikátů, metapredikáty. Příklady řešení úloh typických pro Prolog. Nové trendy v rozvoji logického programování-logické programování s omezujícími podmínkami (CLP) a induktivní logické programování (ILP). Praktické aplikace metod logického programování.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP33LPD

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Kolář, J., Štěpánková, O., Chytil, M.: Logika, algebra, grafy. SNTL Praha 1989 (kapitoly 2 a 3) Smullyan R.: Navěky nerozhodnuto. Academia 2003 Tymoczko,T., Henle, J.: Sweet Reason: A Field Guide to Modern Logic. Springer 2000 Flach, P.: Simply Logical - Intelligent Reasoning by Example. John Wiley & Sons, Chichester 1994 Štěpánková O., Csontó J.: Programovací prostředky v UI. kapitola 8 v Mařík et al. (eds): UI (2), Academia 1997

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.10.2020 17:50:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.