Popis předmětu - XP33MKD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33MKD Matematika pro kybernetiku Rozsah výuky:2P+2S
Garanti:Pták P. Role:S Jazyk výuky:CS
Vyučující:Pták P. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Historický průvodce moderní matematikou. Uspořádání, svazy, Booleovy algebry, reprezentace. Topologické prostory, metrické prostory, úplnost. Věta o pevném bodě a její aplikace. Fraktály. Lineární prostory konečné dimenze a konstrukce v nich, soustavy lineárních rovnic, spektrální teorie. Maticový počet, maticové nerovnosti. Metoda nejmenších čtverců a singulární rozklad. Tensorový součin. Úvod do teorie Hilbertových prostorů. Úvod do teorie kategorií.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP33MKD

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

E. Artin Geometric Algebra Paperback, Wiley-Interscience; Reprint edition (February 1988)
Walter Rudin Real and Complex Analysis (Higher Mathematics Series) , McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3 edition (May 1, 1986)

Požadavky:

Webová stránka:

http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/mat4kyb/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.