ČeskyEnglish

Popis předmětu - XP33RMD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33RMD Řízení mobilních robotů Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:S Zakončení:ZK
Vyučující: 
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Typy inteligentních mobilních robotů. Známé architektury řízení. Přístupy "od shora dolu", "od zdola nahoru". Přehled a srovnání. Distribuované řízení autonomního pohybu. Modelování. Realizace. Mapování okolí. Potřebné senzory. Základy etologie. Vtištění. Taxe. Podněty, receptory. Násobně motivované chování. Reaktivní a plánované chování. Vzájemná integrace. Struktura společenství robotů. Roboty řízené úkolem či chováním. Způsoby a realizace kooperace, motivace, pozorování, vnímání, napodobování a komunikace mezi roboty. Multiagentní posilované učení. Metoda Q učení. Mechanismus výběru akcí, metoda učení, strategie zkoumání. Emoční učení. Evoluční přístup k syntetické biologii. Umělý život. Virtuální svět. Odlišné přístupy. Soutěžení robotů, RoboCup, výběr strategie, implementace. Otevřené problémy. Simulátory AL a jejich aplikace, RUR - Really Useful Robots. Příklady. Humanoidní a evoluční robotika, světová pracoviště, trendy vývoje.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP33RMD

Osnovy přednášek:

Architektury řídících systémů mobilních robotů , top-down, bottom-up architektury.
2. Roboti, agenti, animáti - definice, simulace, fyzické realizace - principy, architektury
3. Mobilní inteligentní roboti, sensory, aktuátory, abstrakce, mechanismy výběru akcí -ASM.
4. Zákl. etologie, instinkt. chování živočichů, vtištění, taxe, podmíň. reflexy, homeostáze.
5. Kooperace, koordinace, komunikace, sociální organizace ve společenství robotů.
6. Multiagentní systémy v inteligentní mobilní robotice. Teorie MAS. Holony.
7. Chaos, fraktály, samoorganizace Dekompozice na bázi úkolově orientovaného chování.
8. Filosofické aspekty umělého života, mechanistický pohled , ALife - základní přístupy.
9. Syntetické aspekty umělého života. Ekogramatiky, inspirace přírodou.
10. Analogie mezi živými organismy a agenty. Emergentní chování.
11. Biologická a sociální evoluce, Adaptace. CAS. Učení příkladem a bez učitele.
12. Celulární automaty. Lindenmayerovy systémy, boidi, floidi, biomorfy. WebBOTS, Swarm.
13. Simulátory AL a jejich aplikace, RUR - Really Useful Robots. Příklady.
14. Humanoidní a evoluční robotika, světová pracoviště, trendy vývoje.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Nahodil, P., Kadleček, D., Kohout, K., Svrček, A.:Teorie a robotické aplikace umělého života Arkin, Ronald, C.: Behaviour Based Robotics, MIT Press, Massachusetts 1999 Dudek, G., Jenkin, M.: Computation Principles of Mobile Robotics, Cambridge University, Press, 2000.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 24.3.2017 18:00:25, semestry: Z,L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.