Popis předmětu - XP33ROD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33ROD Rozpoznávání Rozsah výuky:2P+2S
Garanti:Hlaváč V. Role:S Jazyk výuky:CS
Vyučující:Hlaváč V. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Aktuální www stránky předmětu viz https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/xp33rod/start

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP33ROD

Osnovy přednášek:

Formulace úloh řešených v rozpoznávání. Bayesovský a nebayesovský přístup. Dva užitečné speciální statistické modely, podmíněná nezávislost příznaků a gaussovské modely. Vyrovnání příznakového prostoru. Odhad pravděpodobnostních modelů. Parametrické a neparamtetrické metody. Experimentální hodnocení klasifikátoru. ROC křivka. Učení v rozpoznávání. VC dimenze. Odhad potřebné délky trénovací posloupnosti. Lineární klasifikátory. SVM klasifikátory. Jádrové metody. Učení bez učitele. Shluková analýza. EM algoritmus. Strukturální metod vnořené do statistického paradigmatu. Rozpoznávání markovských řetězů. Strukturální Příklady aplikací.

Osnovy cvičení:

Předmět nemá cvičení. Studenti píší cvičný článek s pomocí přednášejícího.

Literatura:

Schlesinger M.I., Hlavac V.: Ten lectures from statistical and structural pattern recognition, Kluwer Academic Publishers, 2002. Duda R.O., Hart P.E., Stork D.G.: Pattern Classification, John Wiley and Sons, 2001.

Požadavky:

Předpokládám základní matematické znalosti. Znalost pravděpodobnosti a statistiky je výhodou.

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/xp33rod/start

Klíčová slova:

statistické rozpoznávání, strojové učení, Bayesův klasifikátor, učení klasifikátoru, SVM, učení bez učitele

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 9.12.2019 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.