Popis předmětu - XP38MPX

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Ripka P. Zakončení:ZK
Přednášející:Ripka P. Kreditů:4
Cvičící:Ripka P. Semestr:Z

Anotace:

Studenti budou seznámeni se současným stavem výzkumu a vývoje v oblasti magnetických materiálů, magnetických senzorů, měření magnetických veličin. Přesná náplň se vždy přizpůsobí zaměření přihlášených doktorandů.

Cíle studia:

Seznámit se s pokročilými tématy z oblasti magnetických měření a návrhu magnetických prvků.

Obsah:

-Moderní feromagnetické materiály. -Depozitní technologie. -NMR, ESR a jejich aplikace. -Supravodivost, SQUID a aplikace. -Magnetické senzory. -CAD magnetických obvodů (základní, 2D a 3D) -Supravodivé magnetometry a VSM -Mössbauerova spektroskopie -Domény a jejich zobrazení - Keerův mikroskop -Aplikace v defektoskopii, diagnostice, navigaci a geofyzice

Osnovy přednášek:

1. Moderní feromagnetické materiály (permanentní magnety, nanokrystalické a amorfní magneticky měkké materiály, tenké vrstvy, mikrodráty).
2. Moderní feromagnetické materiály (permanentní magnety, nanokrystalické a amorfní magneticky měkké materiály, tenké vrstvy, mikrodráty).
3. Depozitní technologie.
4. NMR, ESR a jejich aplikace.
5. Supravodivost, SQUID a aplikace.
6. Magnetické senzory.
7. CAD magnetických obvodů 1 - základní a 2D
8. CAD magnetických obvodů 2 - 3D
9. Supravodivé magnetometry a VSM
10. Mössbauerova spektroskopie
11. Domény a jejich zobrazení - úvod
12. Keerův mikroskop
13. Aplikace v defektoskopii, diagnostice, navigaci a geofyzice
14. Diskuse

Osnovy cvičení:

1. Konvenční způsoby charakterizace, stejnosměrné magnetování
2. SQUID
3. Deposice a žíhání
4. Fluxgate sensory
5. Calibrační techniky
6. CAD - 2D
7. CAD - 3D
8. CAD - 3D: individuální práce
9. Měření charakteristik - střídavé magnetování
10. Kerrův mikroskop
11. Měření mg. polí protonovým a Overhauserovým magnetometrem
12. Minohledačka
13. Exkurse do magnetické observatoře
14. Rezerva

Literatura:

Povinná literatura:
1. Jiles, D.: Introduction to Magnetism and Magnetic Materials (3rd edition). CRC 2015
2. Ripka, P. (ed.): Magnetic Sensors and Magnetometers. Artech, Boston, ISBN 1-58053-057-5, 2001
Doporučená literatura:
1. Alex Hubert, Rudolf Schäfer: Magnetic Domains: The Analysis of Magnetic Microstructures, Springer 2014
2. S. Tumanski: Handbook of Magnetic Measurements, CRC 2011
3. F. Fiorillo: Characterization and Measurement of Magnetic Materials, Elsevier 2004

Požadavky:

Znalosti matematiky a fyziky v rozsahu magisterského studia na FEL.

Poznámka:

doktor.studium

Klíčová slova:

magnetická měření, magnetické senzory

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.