Popis předmětu - XP38VDI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38VDI Vybrané metody z diagnostiky
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Šmíd R. Zakončení:ZK
Přednášející:Šmíd R. Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět rozvíjí přístupy a metody pro diagnostiku, detekci chyb a testování. Náplní předmětu jsou vybrané speciální diagnostické metody pro nedestruktivní testování materiálu a sledování technického stavu objektů, příslušné pokročilé metody zpracování signálů a automatického vyhodnocování.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými speciálními diagnostickými metodami pro nedestruktivní testování materiálu a sledování technického stavu objektů, s příslušnými pokročilými metodami zpracování signálů a automatického vyhodnocování.

Obsah:

. Diagnostické metody detekce poruch s využitím signálových modelů, parity, pozorovatele, odhadu a PCA včetně jejich kombinace. . Monitorování podmínek s využitím pokročilé analýzy signálu, přístrojové techniky, M2M architektury, edge computing. . Nedestruktivní testování - vícekanálové zpracování a analýza signálu.

Osnovy přednášek:

1. Detekce chyb a diagnostické metody
2. Detekce chyb s použitím modelu signálu
3. Detekce chyb s použitím parity
4. Detekce chyb s použitím pozorovatele, odhadu a PCA
5. Kombinace metod pro detekci chyb
6. Detekce chyb s použitím interferenční metody
7. Representace znalostí v diagnostice
8. Monitorování stavu - pokročilá analýza signálu -
9. Monitorování stavu - přístrojové vybavení, M2M architektury
10. Monitorování stavu - edge computing
11. Nedestruktivní testování - pole
12. Nedestruktivní testování - vícekanálové zpracování a analýza signálu
13 Shrnutí
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1.-13.  Individuální projekt - experimentální práce
14. Presentace výsledků, hodnocení zprávy.

Literatura:

Povinná literatura:
[1] Yan, Jihong. Machinery Prognostics and Prognosis Oriented Maintenance Management, John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ISBN: 978-1-118-63872-9
[2] Rafael Gouriveau, Kamal Medjaher, Noureddine Zerhouni. From Prognostics and Health Systems Management to Predictive Maintenance 1: Monitoring and Prognostics, Wiley-ISTE, Nov 2016. ISBN: 978-1-848-21937-3
Doporučená literatura:
[3] G. Vachtsevanos et al.: Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering Systems, John Wiley & Sons, Inc. 2006.
[4] R. Isermann: Fault-Diagnosis Systems, Springer Berlin Heidelberg 2006.

Požadavky:

Poznámka:

doktor.studium

Webová stránka:

/cz/education/bk/predmety/11/52/p11528804.html

Klíčová slova:

Diagnostika, detekce chyb, monitorování stavu, nedestruktivní testování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.