Popis předmětu - A5M99PR2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M99PR2 Projekt 2
Role:P Rozsah výuky:0P+4C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kašpar P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:Kašpar P., Mlejnek P. Semestr:Z

Anotace:

Téma práce si student, vybere z nabídky témat, které vypíší odborné katedry. Zadání "Projekt 2" navazuje na "Projekt 1" s vyšším stupněm obtížnosti. Zadání projektu podléhá schválení fakultního garanta studia - tutora. Výběr práce schvaluje tutor studenta. Práce bude veřejně prezentována.

Osnovy přednášek:

Jedná se o práci na projektu specifikovaném zadavatelem. Náplň práce je určena požadavky vedoucího práce.

Osnovy cvičení:

Jedná se o práci na projektu specifikovaném zadavatelem. Náplň práce je určena požadavky vedoucího práce.

Literatura:

Studijní materiály dodá vedoucí projektu dle charakteru práce.

Požadavky:

Téma projektu je nutné předem dohodnout s vedoucím.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M99PR2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru P 3
MPIBNEW Před zařazením do oboru P 3
MPIB_2020 Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 14.7.2020 17:50:13, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.