ČeskyEnglish

Popis předmětu - XP01ZWT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP01ZWT Základy waveletové transformace. Rozsah výuky:2+1
Garanti:  Role:S Zakončení:ZK
Vyučující: 
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Základy teorie Hilbertových prostorů. Fourierova-Plancherelova transformace a relace neurčitosti. Definice a základní vlastnosti spojité waveletové transformace (CWT). Časová a frekvenční lokalizace. Relace ortogonality a inverzní formule pro CWT. Diskrétní waveletová transformace. Rieszovy báze a framy v Hilbertových prostorech. Rekonstrukční algoritmy. Waveletové framy. Waveletové ortonormální báze - konstrukce pomocí multirezoluční analýzy. Waveletové báze s omezeným nosičem. Aplikace v teorii signálů (Mallatův algoritmus komprese dat, filtry, atd.) .

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Dietrich Koelzow: Wavelets. Učební text. http://math.feld.cvut.cz/0educ/zdroje/kolzow3.pdf
2. Karel Najzar: Základy teorie waveletů. Karolinum, Praha 2005.
3. M.W.Frazier: An Introduction to Wavelets through Linear Algebra. Springer, 1999.
4. P.Brenaud: Mathematical principles of signal processing, Fourier and Wavelet analysis. Springer, 2002.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 24.3.2017 18:00:25, semestry: Z,L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.