Popis předmětu - XP33MOL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy Rozsah výuky:2P+0S
Garanti:Štěpánková O. Role:S Jazyk výuky:CS
Vyučující:Štěpánková O. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Hádanka o "ušmudlaných dětech" jako motivace pro studium znalostí a jejich využití v prostředí s více agenty. Zavedení modálních operátorů pro znalosti jednotlivých agentů, definice jejich sémantiky pomocí Kripkeho struktur možných světů. Znalost a její vlastnosti. Vztah mezi axiomy charakterizujícími znalost a relací přístupnosti v Kripkeho struktuře. Společná a distribuovaná znalost v multi-agentním systému, hledání dohody. BDI architektura a prostředky modální logiky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP33MOL

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Fagin R. et al.: Reasning about Knowledge, The MIT Press 1995

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.