Popis předmětu - XP33FLO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33FLO Fuzzy logika
Role:S Rozsah výuky:2P+0S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Navara M. Zakončení:ZK
Přednášející:Navara M. Kreditů:4
Cvičící:Navara M. Semestr:L

Anotace:

Základní pojmy fuzzy množin a fuzzy logiky. Míry na systémech fuzzy množin. Principy fuzzy regulace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP33FLO

Cíle studia:

Použití základních nástrojů fuzzy množin a fuzzy logiky na specifických technických úlohách.

Osnovy přednášek:

Základní pojmy fuzzy množin, fuzzy výrokové a množinové operace. Zopakování matematické logiky, pojem důkazu, věty o úplnosti. Základní typy fuzzy výrokových logik, dedukce. konzistence, úplnost. Základní myšlenky fuzzy predikátových logik. MV-algebry. Základní principy teorie míry, míry na MV-algebrách a na systémech fuzzy množin. Principy fuzzy regulace. Takagiho-Sugenův a Mamdaniho-Assilianův regulátor. Logická interpretace fuzzy regulátoru. Obecnější typy fuzzy množin, hrubé množiny a další alternativní přístupy. Jiné typy neurčitosti, kvantové logiky.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Navara, M., Olšák, P.: Základy fuzzy množin. Skriptum CVUT, Praha, 2007
D. Driankov, H. Hellendoorn, M. Reinfrank: An Introduction to Fuzzy Control, Springer, Berlin, Heidelberg, 1993
Klir, G.J., Yuan, B.: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. Theory and Applications. Prentice-Hall, 1995 Nguyen, H.T., Walker, E.A.: A First Course in Fuzzy Logic. 2nd ed., Chapman & Hall/CRC, Boca Raton/London/New York/Washington, 2000 Kruse, R., Gebhardt, J., Klawon, F.: Foundations of Fuzzy Systems. J. Wiley, 1994

Požadavky:

Matematická logika

Poznámka:

URL: http://cmp.felk.cvut.cz/~navara/fl

Webová stránka:

http://cmp.felk.cvut.cz/~navara/fl

Klíčová slova:

fuzzy množina, fuzzy logika, pravděpodobnostní míra, fuzzy regulátor

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 10.7.2020 14:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.