Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XP15SPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15SPS Sdružené problémy v silnoproudé elektrotechnice a elektroenergetice Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Doležel I. Role:S Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Doležel I.
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Pojem sdružené úlohy, klasifikace sdružených úloh typických pro silnoproudé a energetické aplikace. Matematický popis fyzikálních polí, provázanost příslušných parciálních diferenci-álních rovnic. Charakteristiky úloh elektromagneticko-teplotních s případným zahrnutím vlivu termoelasticity, elektromagneticko-teplotně hydrodynamických, elektromagneticko-mecha-nických a úloh založených na kombinaci elektromagnetického pole a teorie obvodů. Formula-ce jejich matematických a počítačových modelů a seznámení s algoritmy jejich řešení. Infor-mace o dostupném SW, jeho stávajících možnostech a perspektivách.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15SPS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, c
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 24.11.2017 15:47:31, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.