Popis předmětu - XP32DZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích
Role:S Rozsah výuky:4P + 0S
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Šimák B. Zakončení:ZK
Přednášející:Šimák B. Kreditů:4
Cvičící:Šimák B. Semestr:L

Anotace:

Integrální transformace, architektury signálových procesorů, vývojové prostředky, implementace transformačních postupů, číslicové soustavy s konečnou a nekonečnou impulsní odezvou, šumové vlastnosti a stabilita číslicových soustav, adaptivní filtrace, digitalizace hovorových a nehovorových signálů, aplikace číslicového zpracování signálů v telekomunikacích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP32DZS

Cíle studia:

Prohloubit znalosti studentů v oblasti zpracování digitálních signálů v telekomunikačním oboru v návaznost na magisterské předměty.

Osnovy přednášek:

Integrální transformace, architektury signálových procesorů, vývojové prostředky, implementace transformačních postupů, číslicové soustavy s konečnou a nekonečnou impulsní odezvou, šumové vlastnosti a stabilita číslicových soustav, adaptivní filtrace, digitalizace hovorových a nehovorových signálů, aplikace číslicového zpracování signálů v telekomunikacích.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Prchal, J., Šimák B.: Digitální zpracování signálů v telekomunikacích. Praha: ČVUT, 2000.
2. Petrásek, M., Prchal, P., Škop, M.: Digitální telekomunikační technika. Praha: ČVUT, 1996.
3. Marven, C., Ewers, G.: A simple approach to digital signal processing. New York: John Wiley & Sons, inc, 1996.
4. Mitra, Sanjit K.: Digital Signal Processing, McGraw Hill 2007.
5. Smékal, Z. - Sysel, P.: Signálové procesory, Sdělovací technika. Praha 2006.
6. Materiály k výuce (Moodle)

Požadavky:

Signály a systémy

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

zpracování signálů, digitální filtrace, komprese hovorových signálů, komprese obrazových signálů.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 2.12.2020 17:51:50, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.