Popis předmětu - XP32IAT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32IAT Implementace algoritmů DSP v telekomunikacích
Role:S Rozsah výuky:2P + 0S
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zahradník P. Zakončení:ZK
Přednášející:Šusta M., Zahradník P. Kreditů:4
Cvičící:Šusta M., Zahradník P. Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje s implementací algoritmů číslicového zpracování signálů používaných v telekomunikační technice na číslicových signálových procesorech. Je použita platforma DSP řady TMS320C6x.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP32IAT

Cíle studia:

Studenti se naučí implementovat vybrané algoritmy číslicového zpracováni signálů na číslicových signálových procesorech.

Osnovy přednášek:

Číslicové signálové procesory řady TMS320C6x. VLIW architektura VelociTI.2. Funkční bloky, CPU, registry, kanály EDMA, EMIF, on-chip paměti, cache, časovače, McBSP. Vývojové prostředky, Code Composer Studio. Instrukční soubor. Spolupráce CPU a EDMA, přerušení. Implementace algoritmů, FFT, DFT, DTMF, konvoluce, korelace, detekce pohybu, komprese . Jazyk C, intrinsics, optimalizace kódu, lineární assembler, assembler.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. www.ti.com
2. N. Dahnoun : Digital Signal Processing Implementation
using the TMS320C6000 DSP Platform. Prentice Hall 2000.
3. Chassaing, R. - Reay, D.: Digital Signal Processing and Applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK (Topics in Digital Signal Processing), Wiley-IEEE 2008.
4. Moodle system

Požadavky:

ČDíslicové zpracování signálů v rozsahu AD2M32VAD - Vývoj aplikací a DSP.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

DSP, TMS320C6x, implementace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.