Popis předmětu - XP32TPZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32TPZ Teorie provozního zatížení
Role:S Rozsah výuky:3P + 0S
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hampl P. Zakončení:ZK
Přednášející:Hampl P. Kreditů:4
Cvičící:Hampl P. Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je podat přehled dimenzování telekomunikačních sítí na základě poznatků z teorie hromadné obsluhy THO. Seznamit s možnostmi simulace a modelování sítí z hlediska posouzení kvality obsluhy GOS i jakosti služby QoS. Závěry THO jsou aplikovány na typy obsluhových systémů a telekomunikačních sítí, které se v současné době provozují a rozvíjejí. Teoretické poznatky o modelech obsluhových systémů umožňují aplikace i na jiné obsluhové systémy než ryze telekomunikační.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP32TPZ

Cíle studia:

Podat ucelený přehled modelů teorie obsluhových systémů v aplikacích na telekomunikace.

Osnovy přednášek:

1. Obsluhové systémy (OS), popis, klasifikace.
2. Zdroje, vstupní tok požadavků, proces obsluhy, výstupní tok, vlastnosti. Poissonovský tok, vznik, vlastnosti.
3. Matematický popis, vliv charakteru toku na kvalitu obsluhy. Kendallova klasifikace.
4. Markovovské OS. Chapman-Kolmogorovovy rovnice.
5. Obsluhové systémy se ztrátou - M/M/N/0 a M(n)/M/N/0.
6. Modely OS typu G/M/N, M/G/N a G/G/N. Aplikace.
7. Zobecněný Erlangův model, řešení, příklady aplikace.
8. OS s čekáním a ztrátou - M/M/N/X/FIFO (RAND, LIFO).
9. Modely OS typu M/M/N/R, popis, parametry GoS. Dimenzování.
10. Závěry z teorie OS se ztrátou a smíšených pro aplikace v praxi.
11. Hodnocení jakosti služeb (QoS, GoS, NP). Spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost prvku a sítě.
12. OS s přednostmi, některé specifické výsledky. Aplikace v praxi.
13. Modely a metody ochran OS a sítí OS před a při přetížení.
14. Simulace OS - metody Monte Carlo. Numerické příklady.

Osnovy cvičení:

K předmětu nejsou seminární ani laboratorní cvičení.

Literatura:

Studijní materiály spolu s literaturou jsou uvedeny a zveřejněny na adrese: http://moodle.kme.fel.cvut.cz Dále je možné čerpati z:
[1] Zítek, F. Ztracený čas.(Elementy teorie hromadné obsluhy). Praha: Academia, 1969.
[2] Riordan, R. Stochastic Service Systems. New York: John Wiley and Sons, 1962.
[3] Gross, D., Harris, C., M. Fundamentals of queuing theory.Third Edition. New York: J. Wiley and Sons,INC. 1998.
[4] Medhi, J. Stochastics Models in Queueing Theory. Second Edition. Amsterdam: Academic Press 2003.
[5] Křížovský František. Service System M+M(s)/M/2/0. International Conference Re-search in Telecommunication Technology RTT'2002, 17.9.-19.9.2002, Žilina.
[6] Křížovský František. Anglicko-českých a česko-anglický slovníček termínů často používaných v oblastech jakosti služby QOS (Quality of Service), kvality obsluhy GOS (Grade of Service) a aplikacích teorie hromadné obsluhy QT (Queuing Theory). Příloha (38 stran) časopisu Telekomunikace, roč. XXXIX, č.10, 2002.
[7] Křížovský František.The M+M/M/N/0 service system. Telecommunication and Signal Processing TSP - 2003. 26th International Conference, September 4, 2003, Brno, Czech Republic. s .61 - 64. ISBN 80-214-2433-8
[8] Křížovský František. The Service System X/M/N/0 with renewal input flow. Inter-national Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2003, 17.9.-19.9.2003, Bratislava, Častá Píla Slovak Republic. s. 224-227. ISBN 80-227-1934-X
[9] Křížovský František. Ztráty požadavků na přenosové služby poskytované skupi-nou digitálních okruhů. Část 1. Telekomunikace, 2003, roč. XL, č.11.
[10] Křížovský František. Ztráty požadavků na přenosové služby poskytované skupi-nou digitálních okruhů. Část 2. Telekomunikace, 2003, roč.XL, č.12.
[11] Křížovský František. The Service System M/M/N with waiting positions released at the end of services. International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2004, 15.9.-17.9.2004, Český ráj, CD

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti teorie pravděpodobnosti, stochastických procesů a statistiky.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

Obsluhový systém, stochastický proces,linka, pravděpodobnostní charakteristiky, ztráta, čekání zdržení.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.