Popis předmětu - XP32TSM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32TSM Telematické služby
Role:S Rozsah výuky:3P + 0S
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zeman T. Zakončení:ZK
Přednášející:Zeman T. Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá průřezovým přehledem problematiky telekomunikačních služeb poskytovaných v sítích elektronických komunikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP32TSM

Cíle studia:

Doktorandi všech elektrotechnických oborů získají přehled o základních telekomunikačních technologiích z hlediska jejich principu a užití, včetně technologií využívajících silnoproudá vedení a sítě pro přenos zpráv.

Osnovy přednášek:

1. Parametry sítí elektronických komunikací
2. Referenční model OSI, telematické služby
3.-10.  Služby poskytované v sítích elektronických komunikací, členění, základní principy
11. HDO, PLC, BPL
12. IPTV
13. HbbTV
14. Perspektivy služeb

Osnovy cvičení:

Literatura:

Studijní materiály doporučí vyučující.

Požadavky:

Poznámka:

Zatím se nepředpokládá výuka v angličtině

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

OSI, Telekomunikační služby, Telematické služby

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.