Popis předmětu - XP37GAB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37GAB Geneze a analýza biosignálů
Role:S Rozsah výuky:3P+1S
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Roubík K. Zakončení:ZK
Přednášející:Roubík K. Kreditů:4
Cvičící:Roubík K. Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá genezí a popisem nejdůležitějších biologických signálů elektrické i neelektrické povahy. U jednotlivých signálů jsou studovány jejich vlastnosti, nutné pro další zpracování biosignálů. U každého biosignálu jsou prezentovány také jednoduché i pokročilé metody jejich předzpracování, analýzy a vyhodnocování.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP37GAB

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Akay, M.: Nonlinear Biomedical Signal Processing, Fuzzy Logic, Neural Networks, and New Algorithms (IEEE Press Series on Biomedical Engineering). Wiley-IEEE Press, 2000
[2] Akay, M. Detection and Estimation Methods for Biomedical Signals. New York: Academic Press, 1996
[3] Akram Aldroubi and Michael Unser, Eds., Wavelets in Medicine and Biology, CRC Press, Boca Raton, FL, 1996.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.