Popis předmětu - XP37PKP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37PKP Problémy biomedicínského inženýrství v klinické praxi
Role:S Rozsah výuky:2P+0S
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Roubík K. Zakončení:ZK
Přednášející:Roubík K. Kreditů:4
Cvičící:Roubík K. Semestr:L

Anotace:

Studium metodiky a získáním praktických zkušeností s řešením problémů, před kterými stojí biomedicínský inženýr v praxi: Pozice BM inženýra při výzkumu a v klinické praxi. Animální a klinické experimenty - metodika, vedení, vyhodnocování a statistické metody nejčastěji používané v lékařství, etické aspekty. Termodynamika směsí plynů a aplikace ve zvlhčovačích a odpařovačích. Analýza a návrh systémů se stlačitelnou tekutinou. Problémy měření fyzikálních veličin v pružných a rigidních systémech. Fyzika proudění reálných tekutin. Základní prvky pneumatických systémů (tryskové generátory, generátory průtoku a tlaku, směšování plynů, atd.). Modelování, analýza a simulace biologických systémů pomocí elektrických analogií, aplikace v praxi. Analýza krevních tekutin. Interference a korekce naměřených hodnot a jejich přepočty na standardní podmínky. Elektrostimulace vnitřních orgánů a kosterních svalů. Elektrody a obvody pro snímání biopotenciálů a elektrostimulaci. Nepřímé měřicí metody biologických a fyzikálních veličin.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP37PKP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Pachl, J. - Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče u dospělých i dětí. 1. ed. Praha: Karolinum, 2003.
[2] Webster, J. G.: Medical Instrumentation. Application and Design. 2. ed. Houghton Mifflin Company, Boston, 1992.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.