Popis předmětu - XP37SZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37SZS Statistické zpracování signálu
Role:S Rozsah výuky:4P+0S
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Sýkora J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Sýkora J. Kreditů:4
Cvičící:Sýkora J. Semestr:L

Anotace:

Teorie odhadu parametru a detekce. Obecné vlastnosti a fundamentální limity. ML, LS, Bayes (MAP,MSE), NP, MM estimátory a detektory. Teorie adaptivni filtrace (Kalman, RLS). Iterativní detekce a odhady parametrů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP37SZS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] S.M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing, vol. I + vol. II, Prentice Hall, 1993, 1998
[2] A. H. Sayed: Fundamentals of Adaptive Filtering, Wiley Interscience, 2003

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.