Popis předmětu - XP37TAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37TAS Teorie a zpracování akustických signálů
Role:S Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kadlec F. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kadlec F. Kreditů:4
Cvičící:Kadlec F. Semestr:Z

Anotace:

Klasifikace akustických signálů, zdroje, popis vlastností. Statistická analýza akustických signálů. Spektrální analýza signálů, aplikace Fourierovy transformace. Časově-kmitočtová analýza, Short-time Fourier Transform, Wavelet transformace, Wigner-Villeova distribuce. Cepstrální analýza a její aplikace v akustice. Diskrétní zpracování akustických signálů a jeho vliv na sluchový vjem. Převzorkování signálů, tvarování šumových spekter. Granulační šum, dithering, rekvantizace signálu. Sběr a zpracování akustických signálů, předzpracování dat. Impulzová měření elektroakustických soustav. Analýza soustav pomocí časově zpožděných akustických signálů. Pseudonáhodné signály a jejich použití při analýze akustických soustav. Číslicové zpracování hudebních signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP37TAS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Hartmann, W.: Signals, Sound, and Sensation. American Institute of Physics, Woodbury, 1997. ISBN 1-56396-283-7.
[2] Kahrs, M. - Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1998.
ISBN 0-7923-8130-0.
[3] Godsill, S. - Rayner, P.: Digital Audio Restoration. Springer - Verlag Berlin, 1998. ISBN 3-540-76222-1.
[4] Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUT v Brně, VUTIUM, 2002. ISBN 80-214-1558-4.
[5] Syrový, V.: Hudební akustika. Akademie múzických umění v Praze, 2003. ISBN 80-7331-901-2.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.