Popis předmětu - XP37ZI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37ZI Záznam informace
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kadlec F. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kadlec F. Kreditů:4
Cvičící:Kadlec F. Semestr:L

Anotace:

Teorie magnetického záznamu signálů. Záznam FM signálu. Záznamové systémy obrazové informace. Vysokohustotní záznam, magnetofonové tenkovrstvé hlavy. Záznam a reprodukce impulsů. Záznam R-DAT. Digitální záznam CD-audio. Digitální záznam CD-ROM, CD-video. Záznam WORM, CD-R. Smazatelný magnetooptický záznam MD. Kódování záznamu. Digitální záznam obrazu D1, D2, HDTV. Komprese dat videomagnetofonu. Digitální záznam obrazu do pevných pamětí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP37ZI

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Comstock, R. L.: Introduction to Magnetism and Magnetic Recording. John Wiley & Sons, 2000.
[2] Watkinson, J.: An Introduction to Digital Audio. Focal Press, Oxford, 2002, Second Edition. ISBN 0-240-51643-5.
[3] Bosi, M.- Goldberg,R.: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. Kluwer Academic Publishers, Norwell, Massachusetts, 2003. ISBN 1-4020-7357-7.
[4] Bašta, I.: Záznam signálu. Skripta, Praha, ČVUT, 1999.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.