Popis předmětu - XP37ZSN1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37ZSN1 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 1
Role:S Rozsah výuky:1P+3S
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vejražka F. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Vejražka F. Kreditů:4
Cvičící:Vejražka F. Semestr:Z

Anotace:

Měření dálky rádiovými systémy. Měření dálky pomocí pseudonáhodných posloupností a pomocí nosné vlny. Chyby měření dálky rádiovými metodami. Určování polohy pomocí naměřených dálek. Diskriminátor časového zpoždění a jeho činnost. Blokové schéma přijímače pro dálkoměrnou družicovou navigaci. Chyby určení polohy při dálkoměrné navigaci, GDOP, PDOP, HDOP, VDOP. Systém GPS - funkce a přesnost. Systém GLONASS - funkce a přesnost. Systém GALILEO. Porovnání systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP37ZSN1

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Misra, P.; Enge, Per.: Global positioining system. Lincoln, Ganga-Jamuna Press, 2001. Parkinson, B.W.; Spilker, J.J.: Global Positioning System: Theory and Applications, Vol.I., AIAA, Washington, 1996. Parkinson, B.W.; Spilker, J.J.: Global Positioning System: Theory and Applications, Vol.II., AIAA, Washington, 1996.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.