Popis předmětu - XP31AEO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP31AEO Analýza elektrických obvodů
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zemánek I. Zakončení:ZK
Přednášející:Zemánek I. Kreditů:4
Cvičící:Zemánek I. Semestr:Z

Anotace:

Analogové signály a jejich matematické vyjádření. Základní obvodové veličiny a prvky. Obecné metody a algoritmy analýzy linearizovaných obvodů, principy počítačového řešení. Periodický ustálený děj v lineárních a nelineárních obvodech, algoritmy výpočtu periodického ustáleného děje v časové oblasti. Výkonové charakteristiky periodických dějů. Analýza přechodných jevů v časové i frekvenční oblasti, stavový prostor. Modelování elektronických obvodů, klasifikace modelů. Nelineární odporové obvody, parametrické obvody, numerické metody analýzy. Nelineární obvody s akumulačními prvky. Použití profesionálních programů pro analýzu elektrických obvodů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP31AEO

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Havlíček, V., Pokorný, M., Zemánek, I.: Elektrické obvody 1, Vydavatelství ČVUT Praha, 2005
[2] Havlíček, V., Zemánek, I.: Elektrické obvody 2, Vydavatelství ČVUT Praha, 2006

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP31AEO

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.