Popis předmětu - XP31DIF

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP31DIF Návrh číslicových filtrů Rozsah výuky:2P+2S
Garanti:Vlček M. Role:S Jazyk výuky:CS
Vyučující:Vlček M. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13131 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Lineární časově neproměnné systémy (LTI) a číslicové signály. Impulsní a přechodová odezva, konvoluce. Základy z-transformace a Fourierovy transformace. Diferenční rovnice, přenosová funkce, amplituda, fáze a skupinové zpoždění. Metody návrhu číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou (FIR) - metoda oken a kmitočtového výběru, optimální metody návrhu, Remezův algoritmus. Analytické metody návrhu FIR filtrů - symetrické filtry a úzkopásmové filtry. Metody návrhu číslicových filtrů s nekonečnou impulsní odezvou (IIR). Bilineární transformace, přímé analytické metody návrhu v rovině z. Fázovací články jako stavební bloky pro zpracování signálů. Vyrovnavače skupinového zpoždění, obvody konstantního fázového rozdílu, úzkopásmové zádrže. Vlnové číslicové filtry.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP31DIF

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Davídek, V., Laipert, M., Vlček, M.: Analogové a číslicové filtry, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 22.1.2020 17:50:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.