Popis předmětu - XP31TSS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP31TSS Teorie signálů a systémů
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Sovka P. Zakončení:ZK
Přednášející:Bortel R., Sovka P., Tučková J. Kreditů:4
Cvičící:Bortel R., Sovka P., Tučková J. Semestr:L

Anotace:

Signály a jejich transformace - Laplaceova a z-transformace, Fourierova transformace, kepstra, wavelet transformace. Signály a jejich parametrizace - AR, MA, ARMA model signálu, LPC kepstrum. Klasifikace signálů - spektrální vzdálenosti, Markovovské modely, neuronové sítě, predikce časových řad. Tento předmět navazuje na základní kursy bakalářského a magisterského studia, rozvíjí a prohlubuje problematiku na úroveň potřebnou pro doktorské studium.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP31TSS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Uhlíř, J., Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů, 2. vyd., Vydavatelství ČVUT Praha, 2002
[2] Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT Brno, 1997

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.