Popis předmětu - XP04AZK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP04AZK Anglický jazyk
Role:S Rozsah výuky:0C
Katedra:13104 Jazyk výuky:EN
Garanti:Saláková D. Zakončení:ZK
Přednášející:  Kreditů:0
Cvičící:Havlíčková M., Saláková D. Semestr:Z,L

Anotace:

The examination is aimed at writing and presentation skills, together with text comprehension and general language knowledge necessary to work sufficiently in academic and scientific sphere (formal letters, structured CV, reports, publications etc.) The examination consists of 2 parts: writing and speaking. If a PhD.student does not succeed in the writing part, he cannot continue with the speaking one. The exam can be retaken, in front of a commission, on request. The results of a studentś survey can be found here: XP04AZK

Cíle studia:

Uzavření jazykové přípravy doktoranda

Obsah:

ento kód slouží jako kód pro povinnou zkoušku z anglického jazyka. Student jej zapisuje tehdy, pokud rozprava nad odbornou studií proběhla v českém jazyce.

Osnovy přednášek:

Zkouška

Osnovy cvičení:

Nejsou

Literatura:

bnejsou

Požadavky:

úroveň B2

Webová stránka:

https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/PGS/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.