Popis předmětu - AD2M32RKP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2M32RKP Řízení komunikačních procesů
Role:PO, V Rozsah výuky:14P + 6C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět Řízení komunikačních procesů seznamuje s přehledem principů řešení spojovacích systémů. Obsahuje řešení spojovacích polí, řízení systémů a přehled signalizací pro řízení spojování jak v ústřednách, tak i v sítích. Zaměřuje se jak na digitální spojovací systémy s komutací okruhů tak i s přepojováním paketů. Obsahuje také základní informace o konvergenci hovorových a datových sítí a služeb včetně principu funkce sítí nové generace s návazností na koncepci inteligentní sítě a na její služby.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M32RKP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M32RKP

Cíle studia:

Student je schopen porozumět principům a řešením spojovacích systému a služeb.

Osnovy přednášek:

1. Telekomunikační síť. Spojovací systém. Řídicí systém a spojovací výstroj. Princip řízení spojovacího systému. Generace spojovacích systémů. Softswitch.
2. Řídicí prvky spojovacích systémů. Řídicí systémy centralizované, decentralizované a distribuované. Programové řízení. Rozdělení programového vybavení. Příklady spojovacích systémů.
3. Spojovací výstroj - spojovací pole, účastnické sady, přenašeče, tónová zařízení, testovací a diagnostické obvody. Linkové kódy.
4. Číslovací plány telekomunikačních sítí. Struktura národní sítě ČR. Přenositelnost čísla a další služby liberalizovaných telekomunikací.
5. Signalizace ve spojovacích systémech. Analogové, CAS a CCS. Stručný přehled analogových signalizací U, P, K/MFC, E&M a dalších.
6. Signalizace CCS. Signální systémy DSS1, Q-sig, DPNSS.
7. Signalizace SS7 - část MTP L2 a L3, protokoly ISUP, SCCP, TCAP, INAP.
8. IP telefonie, pricipy, scénáře. Kvalita IP služeb, její zajištění a hodnocení.
9. Přehled VoIP protokolů. Protokol SIP, první část.
10. Protokol SIP, 2. část.
11. Inteligentní sítě (IN). Definice, implementace, spoušťové body a jejich specifikace.
12. Sítě nové generace (NGN). IMS. Definice, vlastnosti, principy, použítí. Konvergence se stávajícími sítěmi.
13. Postprocesing telekomunikačního provozu. Druhy billingu (účtování), způsoby záznamu a přenosu dat z ústředen do účtovacích center. CDR a jejich další využití.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, bezpečnostní předpisy pro práci v laboratoři.
2. Analýza datového/telefonního provozu
3. Protokolová výbava telefonních sítí
4. Služby v telefonní síti
5. Exkurse do firmy GTS - veřejné telekomunikační systémy a sítě
6. Lab č. 1: Měření na analogové přípojce
7. Lab č. 2: IMS - analýza komunikace
8. Lab č. 3: SS7 - analýza signalizace
9. Lab č. 4: QoS - vliv zpoždění na kvalitu hovoru
10. Lab č. 5: SIP - analýza signalizace, konfigurace sw ústředny
11. Lab č. 6: VoIP brány - konfigurace
12. Lab č. 7: IP telefony - provisioning
13. Náhradní cvičení
14. Zápočet

Literatura:

[1] Lojík, V. Digitální spojovací zařízení. Praha: ČVUT, 2002.
[2] Vozňák, M. Spojovací systémy, 1. vydání. VŠB-TU Ostrava, únor 2009, ISBN 978-80-248-1961-7
[3] Strnad, L. Úzkopásmové a širokopásmové sítě. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003
[4] Baloun, J - Bezpalec, P. - Strnad, L. Uživatelské rozhraní ISDN. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.

Požadavky:

1. 100% účast na laboratorních cvičeních (v případě omluvené neúčasti náhrada cvičení formou dohodnutou s vedoucím cvičení).
2. Odevzdání vypracovaných zápisů z jednotlivých laboratorních úloh.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M32RKP

Klíčová slova:

Spojovací systémy. Telekomunikační sítě. Řízení spojování, signalizační systémy. Sítě nové generace. DSS1, SS7, NGN, H.323, SIP, RTP, IMS.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V 2
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MKEEM3 Elektroenergetika V 2
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací PO 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKME5 Komunikační systémy PO 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.