Popis předmětu - AD1M16OVY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16OVY Operační výzkum
Role:P, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Podstata modelování a prvky rozhodovacích modelů, lineární programování, dopravní problém, celočíselné lineární programování, úvod do teorie grafů, nelineární programování, dynamické programování, simulace - metoda Monte Carlo, síťová analýza (CPM, PERT)

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16OVY

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16OVY

Osnovy přednášek:

1. Lineární programování - úvod, grafické řešení
2. Lineární programování - simplexová metoda
3. Lineární programování - dualita
4. Lineární programování - citlivostní a parametrická analýza
5. Dopravní problém - užití, metody řešení
6. Celočíselné lineární programování
7. Grafy - základní pojmy, matematická reprezentace grafů
8. Grafy - optimalizace na grafech
9. Síťová analýza - metody CPM a PERT
10. Síťová analýza - analýza zdrojů, analýza nákladů
11. Simulační modely a metoda Monte Carlo
12. Generátory náhodných čísel
13. Dynamické programování
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod do operačního výzkumu
2. Úlohy matematického programování, Lagrangeova metoda
3. Grafické řešení úloh lineárního programování
4. Simplexová metoda, řešení duálních úloh
5. Typické úlohy lineárního programování v praxi, softwarová podpora řešení
6. Dopravní problém
7. Metoda větvení a mezí
8. Úlohy na grafech
9. Metody řešení optimalizačních úloh na grafech
10. Síťová analýza - CPM, PERT
11. Síťová analýza - analýza zdrojů
12. Generování náhodných čísel, Monte Carlo simulace
13. Test
14. Rezerva, zápočet

Literatura:

1. Dudorkin, J.: Operační výzkum. Skripta ČVUT, Praha 1991
2. Jablonský J.: Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Professional publishing 2002
3. Kořenář V. a kol.: Optimalizační metody 1. SEPTIM TISK Příbram 2003

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/operacni-vyzkum

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/operacni-vyzkum

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MKKME5 Komunikační systémy V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MKKME3 Elektronika V 2
MKKME2 Multimediální technika V 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 2
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.