Popis předmětu - AD1B13VST

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B13VST Výkonové součástky a technologie Rozsah výuky:14KP+6KL
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13113 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

První třetina semestru je věnována vybraným aplikacím laserového svazku, elektronového svazku a plazmatu v elektrotechnice, indukčnímu a dielektrickému ohřevu a technice fast prototyping (3D tisku). Další část semestru je věnována výkonovým polovodičovým součástkám z hlediska jejich funkce a výroby a v poslední části semestru se student seznámí s výrobou vinutí elektrických strojů, jeho sušením a impregnací, s výrobou metalických kabelů a vodičů a s uspořádáním výrobních systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B13VST

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B13VST

Cíle studia:

Studenti se seznámí se základními typy technologických procesů užívaných v elektrotechnických výrobách a se základními typy výkonových elektronických součástek a jejich vlastnostmi.

Osnovy přednášek:

1. Lasery a laserový svazek jako technologický nástroj. Aplikace laserového svazku
2. Zdroje elektronového svazku, el. svazek jako technologický nástroj. Technologie využívající plazmatu
3. Indukční a dilelektrický ohřev.
4. Fast (Rapid) prototyping. 3D tisk.
5. Úvod
6. Diody.
7. Tranzistory.
8. Tyristory
9. FET.
10. IGBT.
11. Základy technologie a výroby vinutí.
12. Technologie sušení a impregnace.
13. Technologie silových vodičů a kabelů.
14. Výrobní systémy v elektrotechnice a jejich uspořádání. Ekodesign.

Osnovy cvičení:

1. Organizace výuky. Bezpečnost v laboratoři. Objasnění 1. skupiny úloh.
2. Realizace I. skupiny úloh.
3. Realizace I. skupiny úloh.
4. Realizace I. skupiny úloh.
5. Realizace I. skupiny úloh.
6. Realizace I. skupiny úloh.
7. Realizace I. skupiny úloh.
8. Realizace II. skupiny úloh.
9. Realizace II. skupiny úloh.
10. Realizace II. skupiny úloh.
11. Realizace II. skupiny úloh.
12. Realizace II. skupiny úloh.
13. Realizace II. skupiny úloh.
14. Zápočet.
I. skupina úloh
Impregnační procesy, měkké pájení v elektronice, spojování silových kabelů, připojování vodičů. Vrtání a kontrola DPS, vytváření tenkých vrstev ve vakuu.
II. skupina úloh
Měření teplotní závislosti propustných a závěrných charakteristik diod a tyristorů, měření závěrného zotavení diod, statické parametry tranzistorů, dynamické parametry tranzistorů, přechodné děje při spínání.

Literatura:

1. Webovské stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13VST
2. Schaaf, P.: Laser processing of materials. Springer. 2012
3. Plasma processing, Hephaestus books, 2011
4. Lutz, J., Schlangenotto, H., Scheuremann, U., De Doncker, R.: Semiconductor power devices. Springer, 2011
5. Benda, V., Papež, V.: Komponenty výkonové elektrotechniky, skripta ČVUT 2005
6. Sze, S.M, Lee, M.K.:Semiconductor devices-physics and technology. John Wiley, 2012
7. Schenk, F.: Jak se dělá kabel. Elektro, č. 7, 2011
8. Jirsa, M.:Supravodiče - hit blízké budoucnosti. Otevřená věda [online].
9. http://archiv.otevrena-veda.cz/users/Image/default/C2Seminare/MultiObSem/005.pdf
10. Koblížek V. a kol.: Technologické procesy - laboratorní cvičení 1 a 2, ČVUT Praha 2001

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů a látky probrané ve cvičeních.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13VST

Klíčová slova:

Výkonové polovodičové součástky, základní technologické procesy

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 4
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BKOI3 Softwarové systémy V 4
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 4
BKKYR1 Robotika V 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKYR3 Systémy a řízení V 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BKKME1 Komunikační technika V 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKME4 Síťové a informační technologie V 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BKKME2 Multimediální technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.