Popis předmětu - AD0M14KOP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu
Role:V Rozsah výuky:14+6l
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Teoretické základy a praktické postupy při návrhu základních typů elektrických pohonů pro dopravní, automatizační a manipulační techniku. Výběr, dimenzování a realizace komponent pohonu: napájecí zdroj, spínací zařízení, ochrany, polovodičový měnič, elektrický motor. Návrh, ověření a dimenzování jednotlivých částí pohonu, realizace vybrané komponenty modelového pohonu, experimentální ověření vlastností. Semestrální projekt zaměřený volitelně na teoretický návrh, praktickou realizaci, nebo na experimentální ověření vlastností komponenty pohonu

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M14KOP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M14KOP

Osnovy přednášek:

1. Systematika jednotlivých typů pohonů, hlavní komponenty
2. Druh zatížení, způsob provozu, rozběh, napájení, jištění, čidla
3. Provedení a charakteristiky pohonných strojů
4. Poháněná zařízení základní vlastnosti, momentové charakteristiky
5. Provedení a vlastnosti základních typů měničů. Zapojení, konstrukce
6. Provedení, konstrukce a dimenzování moderních stejnosměrných motorů pro manipulaci a automatizaci
7. Provedení, konstrukce a dimenzování měničů pro stejnosměrné pohony
8. Provedení, konstrukce a dimenzování střídavých motorů pro manipulaci a automatizaci
9. Provedení, konstrukce a dimenzování měničů pro střídavé pohony
10. Perspektivní elektrické pohony pro osobní a nákladní dopravu. Elektromobily a kolejová vozidla
11. Hybridní vozidla, zdroje energie ( spalovací motor / akumulace energie)
12. Elektromobily, zdroje energie (akumulátor / palivový článek), rekuperace, centrální / individuální pohon
13. Elektrické pohony pro roboty a výpočetní techniku.
14. Zpětné vlivy řízených pohonů na napájecí soustavu, EMC, filtrace harmonických složek a kompenzace účiníku

Osnovy cvičení:

1. Práce s technickou dokumentací, katalogové údaje, dopočet katalogových hodnot
2. Moderní CAD prostředky pro projekční činnost, EXCEL, MATLAB, ACAD, EPLAN, ORCAD
3. Rutinní návrh pohonu a jeho komponent, zadání semestrálního projektu
4. Seznámení s provozem laboratoří. Pracoviště pro jednotlivé typy úloh. Bezpečnostní předpisy
5. Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, specifikace požadavků, teoretický rozbor
6. Exkurze - DP METRO Praha depo Hostivař
7. Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, dokumentace, praktická realizace
8. Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, dokumentace, praktická realizace
9. Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, dokumentace, praktická realizace
10. Exkurze - nemocnice Motol
11. Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, návrh testů a experimentální ověření
12. Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, návrh testů a experimentální ověření
13. Práce v laboratoři - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, návrh testů a experimentální ověření
14. Semestrální projekt. Zápočet

Literatura:

1. Mohan, N., Underland, T., Robbins, W.: Power Electronics. New York: John Willey & Sons. 1995
2. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Javůrek, J.: Elektrické pohony, Praha: ČVUT. 1999
3. Hrabovcová, V., Janoušek, L., Rafajdus, P., Ličko, M.: Moderné elektrické stroje, Žilina: TU. 2001
4. Patočka, M.: Vybrané stati z výkonové elektroniky, Svazek 1. Brno: Novotný. 2000
5. Patočka, M.: Vybrané stati z výkonové elektroniky, Svazek 2. Brno: VUT. 1997
6. Souček, P.: Servomechanismy ve výrobních strojích, Praha: ČVUT. 2004

Požadavky:

Základní znalosti fyziky a matematiky v rozsahu bakalářské etapy studia. Elementární zkušenost s osazováním desek plošných spojů

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.