Popis předmětu - AD0M13KTM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů
Role:V Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Průmyslové mikropočítače, pracovní prostředí, napájení, technologie součástek, pouzdra, chlazení, připojování, plošné spoje, montáž, konektory, záznamová média, vstupní a výstupní zařízení pro PC a pro průmyslové řízení, ochrana proti nepříznivým vlivům prostředí, ergonomie, spolehlivost, bezpečnost, EMC, testování, řízení kvality.

Cíle studia:

Orientace v možných vlivech různých prostředí na činnost a provedení mikropočítačů a jiných elektronických zařízení. Získání přehledu technologií ovlivňujících správnou činnost a spolehlivost elektronických zařízení, jako jsou technologie propojování, kontaktování, krytí, provedení desek s ploštnými spoji, napájení a zálohování, včetně technologií pro interakci s obsluhou.

Osnovy přednášek:

1. Provedení mikropočítačů, různá pracovní prostředí
2. Napájecí zdroje, zálohování
3. Druhy plošných spojů, základní druhy součástek, montáž
4. Propojovací prostředky (vodiče, světlovody)
5. Přídavná zařízení: Paměti - druhy, aplikace
6. Přídavná zařízení: HDD, FDD, CD, jiné
7. Zařízení pro komunikaci s obsluhou (displeje, klávesnice)
8. Vstupní HW - snímače čárkového kódu aj.
9. Výstupní HW - tiskárny, souřadnicové zapisovače aj.
10. Vstupní a výstupní zařízení pro spolupráci s technologickým procesem
11. Ochrana zařízení před nežádoucími vlivy. Ergonomie
12. Spolehlivost HW. Souvislost s normami řady ČSN ISO 9000
13. Metodika zkoušení a testování HW a SW
14. Technologie programování, jakost SW

Osnovy cvičení:

1. Organizace cvičení, zadání samostatné práce. Bezpečnost
2. Měření parametrů energie odebírané výpočetní technikou, EMC
3. Měření na UPS
4. Plošné spoje
5. Konektory
6. Měření na akumulátorech
7. Práce s elektrostaticky citlivými součástkami
8. Konstrukční řešení průmyslových počítačů, chlazení
9. Záznamová média
10. Technologie tiskáren
11. Kvalita tisku, měření na monitorech
12. Prezentace samostatných prací
13. Prezentace samostatných prací
14. Zápočet

Literatura:

1. Hardware - velký kniha. Grada 2005
2. Mach, P., Skočil, Vl., Urbánek J.: Montáž v elektronice, vydavatelství ČVUT, Praha 2001

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Získání zápočtu je podmíněno prezentací a odevzdáním referátu a úspěšným absolvováním testu. Podrobnosti viz stránky předmětu na http://k313.feld.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=82

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 6.8.2020 15:50:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.