Popis předmětu - AD3B99RO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD3B99RO Roboti
Role:P, V Rozsah výuky:7KP+9KC
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je vzbudit zájem o obor, o jeho hlavní myšlenky, možnosti a motivovat studenty, aby se ptali a těšili na další studium. Získaná motivace jim pomůže vstřebat náročné matematické a odborné kurzy, které je později čekají. Studenti v týmech navrhnou a realizují jednoduchého autonomního mobilního robota ze stavebnice LEGO Mindstoms schopného splnit zadanou úlohu. Přitom se hravou formou prakticky seznámí se základními myšlenkami několika oborů, což jim později pomůže si lépe vybrat studijní obor a zvolit studijní plán. Hned na začátku studia studenti poznají podstatu tvůrčí inženýrské a výzkumné práce. Vyvrcholením předmětu je závěrečná soutěž robotů, v níž vyhraje ten nejlepší a nejrychlejší. Tento předmět se záměrně odlišuje od standardních předmětů, protože má spíše sloužit jako motivační aperitiv.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD3B99RO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3B99RO

Osnovy přednášek:

1-2.Úvod, programování - sw prostředí, abstrakce, data 3-4.Algoritmy - struktury, procedury, šablony 5-6.Senzory - kalibrace, signály, chyby 7-8.Systémy a modely 9-10.Řízení - zpětná vazba, stabilita 11-12.Rozhodování, plánování, hledání 13-14.Soutěž Roboklání

Osnovy cvičení:

1. Organizace, zadání
2. Lego Mindstorms
3. Mechanická konstrukce
4. Programování
5. Kontrolní den, úpravy
6. Programování akcí
7. Modelování, verifikace
8. Návrh regulace
9. Implementace a ladění regulace
10. Kontrolní den, úpravy
11. Implementace rozhodování a plánování
12. Testy a úpravy
13. Generálka na skutečné dráze
14. Poslední úpravy a ladění nebo exkurze v průmyslu

Literatura:

1. LEGO.com Mindstorms [Online], Available: http://www.legomindstorms.com/, 2008.
2. LEGO MINDSTORMS robots [Online]. (2004). Available: http://www.oreilly.com/catalog/lmstorms/resources/
3. J. Knudsen, The Unofficial Guide to LEGO MINDSTORMS Robots. Sebastopol, CA: O'Reilly & Assoc., 1999.
4. F. Allgower, IST, Universität Stuttgart, Roborace web, (in German), http://www.ist.uni-stuttgart.de/robolab/

Požadavky:

Stránky předmětu: http://support.dce.felk.cvut.cz/e-kurzy/course/view.php?id=24

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9l
Stránky předmětu:
https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4

Webová stránka:

https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 1
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BKOI3 Softwarové systémy V 1
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BKKYR1 Robotika P 1
BKKYR_BO Před zařazením do oboru P 1
BKKYR3 Systémy a řízení P 1
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika P 1
BKKME1 Komunikační technika V 1
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKME4 Síťové a informační technologie V 1
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BKKME2 Multimediální technika V 1
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTMWM Web a multimedia V 1
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 1
BKSTMMI Manažerská informatika V 1
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 1
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 1
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 1
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 1


Stránka vytvořena 16.7.2020 14:50:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.