Popis předmětu - XP35NES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP35NES Nelineární systémy
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13135 Jazyk výuky:
Garanti:Čelikovský S. Zakončení:ZK
Přednášející:Čelikovský S. Kreditů:4
Cvičící:Čelikovský S. Semestr:L

Anotace:

Předmět navazuje na magisterský kurz "Nelineární systémy" otevíraný v zimním semestru. Podrobně se zabývá strukturou nelineárních systémů z hlediska návrhu nelineárních řídicích algoritmů. Vychází ze stavového popisu nelineárních systémů a dále využívá metodiku transformací zadaného nelineárního modelu do jednoduššího tvaru, který je pak využit k návrhu regulačního obvodu. Studuje diferenciálně-geometrické podmínky pro existenci těchto transformací. Zavádí nelineární pojmy řiditelnosti a pozorovatelnosti a vymezuje jejich vztah ke stabilizaci a rekonstrukci, který není tak zřejmý, jako pro lineární systémy. Dále podá úvod do problematiky regulace výstupu nelineárních systémů a základy robustních a adaptivních metod pro nelineární návrh řízení při neurčitosti. Na cvičeních budou, mimo jiné, využity simulace pomocí MATLABu a SIMULINKu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP35NES

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] H. K. Khalil, Nonlinear Systems. Third edition. Prentice Hall 2002.
[2] M. Vidyasagar, Nonlinear Systems Analysis, Second Edition. SIAM Classics in Applied Mathematiacs 42. SIAM 2002. ISBN 0-89871-526-1.
[3] Isidori Alberto Nonlinear Control Systems. Communications and Control Engineering Series. London, Springer 1995. 549 s.
[4] Sergej Čelikovský: Nelineární systémy. Skriptum. ČVUT 2006

Požadavky:

Webová stránka:

http://dce.fel.cvut.cz/studium/nelinearni-systemy-0

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.