Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XP14MZR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP14MZR Moderní způsoby řízení pohonů Rozsah výuky:4+0s
Garanti:Lettl J. Role:S Jazyk výuky:CS
Vyučující:Lettl J. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Optimalizace parametrů elektromechanické konverze energie v systémech elektrických pohonů a výkonové elektroniky, perspektivní algoritmy řízení a regulace elektrických pohonů, zejména střídavých pohonů s asynchronními a synchronními motory, sofistikované strategie šířkově pulzní modulace různých výkonových polovodičových měničů, usměrňovače s šířkově pulzní modulací, aktivní filtry, různé typy nepřímých a přímých měničů kmitočtu, maticové měniče, metody řízení pro zvýšení elektromagnetické kompatibility výkonových polovodičových systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP14MZR

Cíle studia:

Cílem studia je uvézt studenty do nejnovější problematiky řízení a regulace elektrických pohonů s přihlédnutím k zaměření jejich doktorské práce.

Osnovy přednášek:

Předmět je vyučován formou konzultací, na které si zapsaní studenti připravují vlastní prezentace k jednotlivým tématům. Náplně jednotlivých konzultací se určují podle složení a stupně znalostí zapsaných studentů v oblasti systémů výkonové elektroniky, elektrických pohonů, jejich řízení a regulace, dále podle perspektivního zaměření disertační práce a podle užšího zájmu ke studiu přihlášených studentů.

Osnovy cvičení:

Předmět nemá cvičení

Literatura:

Studijní materiály přednášející vybírá podle zaměření zapsaných studentů. Za výchozí literaturu lze považovat skripta: Pavelka, J., Čeřovský Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, Pavelka, J., Zděnek, J.: Elektrické pohony a jejich řízení, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2010.

Požadavky:

Znalosti na úrovni inženýrského studia z oblasti výkonové elektroniky, elektrických strojů, elektrických pohonů a regulační techniky.

Poznámka:

Předmět je nabízen také v anglické verzi

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.