Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XP14MEN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP14MEN Nové směry měničové techniky Rozsah výuky:4+0s
Garanti:Lettl J. Role:S Jazyk výuky:CS
Vyučující:Čeřovský Z., Lettl J. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Moderní polovodičové součástky. Metody pulzně šířkové modulace pro řízení napětí a proudu. Jednofázový pulzně řízený invertor. Měniče s jednotkovým účiníkem. Měniče s aktivním řízením křivky síťového proudu. Třífázový měnič s aktivním křivky síťového proudu. Měniče s aktivním řízením křivky síťového napětí. Měniče vícesystémových lokomotiv. Rezonanční měniče

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP14MEN

Cíle studia:

Cílem studia je uvézt studenty do nejnovější problematiky současného vývoje elektronických měničů s přihlédnutím k jejich zaměření v perspektivním thématu jejich doktorské práce.

Osnovy přednášek:

Osnova je proměnná. Určuje se podle znalostí studentů, podle perspektivního thématu jejich disertační práce, podle užšího zájmu studentů a podle složení ke studiu přihlášených studentů.

Osnovy cvičení:

Předmět nemá cvičení

Literatura:

Studijní materiály přednášející profesor vybírá podle zaměření studentů.

Požadavky:

Znalost teoretické elektrotechniky v rozsahu přednášeném v inženýrském studiu na ČVUT FEL.

Poznámka:

Předmět je nabízen také v anglické verzi

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.