Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XEP33VKR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision Rozsah výuky:3s
Garanti:Navara M. Role:S Jazyk výuky:EN
Vyučující:Navara M., Tolias G. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

The course deals with fundamental results from computer vision, pattern recognition,mathematics of uncertainty, and knowledge-based systems. Emphasis is put on analysis of images and videos, the use of semantical information, and pattern recognition. The course treats selected key classical results, as well as latest areas of research, especially those which substantially influence the development in the subject field. Education is performed in the form of a reading group.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XEP33VKR

Cíle studia:

Using topics from pattern recognition and computer vision, teach students how to work with literature and present scientific results both orally and in a written form.

Osnovy přednášek:

Přednáška ve standardní formě není.

Osnovy cvičení:

Články vybrané pro reading group a termíny budou aktualizovány na http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/EP33VKR/Now/ Kurs trvá 2 semestry, přibližně jednou za měsíc.

Literatura:

1. Richard O. Duda, Peter E. Hart, and David G. Stork. Pattern classification. Wiley Interscience Publication. John Wiley, New York, 2nd edition, 2001.
2. Michail I. Schlesinger and Vaclav Hlavac. Ten Lectures on Statistical and Structural Pattern Recognition. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2002.
3. Keinosuke Fukunaga. Introduction to Statistical Pattern Recognition. Computer Science and Scientific Computing. Academic Press, San Diego, California, USA, 2nd edition, 1990.

Požadavky:

None.

Poznámka:

http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/EP33VKR/Now/

Webová stránka:

http://cmp.felk.cvut.cz/~toliageo/rg/course.html

Klíčová slova:

pattern recognition, computer vision

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 20.3.2018 15:47:26, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.