Popis předmětu - AD2M32MDS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2M32MDS Modelování a dimenzování sítí
Role:PO, V Rozsah výuky:21P + 3L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je podat přehled dimenzování telekomunikačních sítí na základě poznatků z teorie hromadné obsluhy THO. Seznamit s možnostmi simulace a modelování sítí z hlediska posouzení kvality obsluhy GOS i jakosti služby QoS. Závěry THO jsou aplikovány na typy obsluhových systémů a telekomunikačních sítí, které se v současné době provozují a rozvíjejí. Teoretické poznatky o modelech obsluhových systémů umožňují aplikace i na jiné obsluhové systémy než ryze telekomunikační

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M32MDS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M32MDS

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat přehled dimenzování telekomunikačních sítí na základě poznatků z teorie hromadné obsluhy THO. Seznamit s možnostmi simulace a modelování sítí z hlediska posouzení kvality obsluhy GOS i jakosti služby QoS. Získané znalosti aplikovat v individuálním projektu dimenzování datové sítě.

Osnovy přednášek:

1. Aplikace THO v telekomunikacích. Klasifikace obsluhových systémů (OS), jejich popis a uspořádání.
2. Matematický model OS, předpoklady řešení, odvození pravděpodobností stavů. Kendallovo značení OS.
3. Tok požadavků, matematický popis. Poissonovský tok, vlastnosti.
4. Parametry OS. Ztráta, blokování, výkon. Odhad nabídky.
5. Modely OS typu M/G/N/0. Zobecněný Erlangův model, aplikace na sítě s přepojováním paketů.
6. Dimenzování TS. Přeliv toků - charakter - dimenzování OS.
7. Modely OS typu M/M/N/inf./FIFO (RANDOM, LIFO), parametry GoS.
8. Modely OS typu M/M/N/R, popis, parametry GoS. Dimenzování.
9. Modely OS typu G/M/N, M/G/N a G/G/N. Aplikace.
10. Hodnocení jakosti služeb (QoS, GoS, NP). Spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost prvku a sítě.
11. Principy simulace OS a TS, aplikační možnosti, omezení nástrojů MATLAB, SimEvents, OMNeT++.
12. OS s prioritami. Aplikace v praxi, metody režimů fronty a organizace pamětí (paketové sítě, PQ, CQ, LLQ, FQ, WFQ).
13. Přetížení sítě, modely omezení toků před a při přetížení sítě.
14. Metody předpovědi vývoje, regresní funkce. Závěry z teorie OS se ztrátou a smíšených pro aplikace v praxi.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, seznámení se zadáním projektu.
2. Lab.: Dimenzování OS se ztrátou - modely typu M/G/N/0.
3. Lab.: Aplikace modelů G/M/N, M/G/N a G/G/N.
4. Lab.: Dimenzování OS s čekáním bez priorit, aplikace modelu M/M/N/R.
5. Lab.: Úvod do prostředí SimEvents, simulace systému M/M/N/R.
6. Lab.: Vliv režimů fronty (FIFO, WFQ, CQ, PQ) na QoS v paketové síti.
7. Aplikace zobecněného Erlangova modelu na dimenzování. Zápočet.

Literatura:

[1] Křížovský, F., Kříž, P. Šťastný, M, Vaněk, N. Provozní zatížení v telekomunikacích - ne-publikováno. Kapitoly 1 - 5. http://moodle.kme.fel.cvut.cz
[2] Gross, D., Harris, C., M. Fundamentals of queuing theory. Third Edition. New York, Lon-don: J. Wiley and Sons, 1998. 439 p. ISBN 0-471-17083-6
[3] Villy B. Iversen. Teletraffic Engineering and Network Planning. Geneva: ITC in cooperati-on with ITU-D SG2, May 2010. ftp://ftp.dei.polimi.it/users/Flaminio.Borgonovo/Teoria/teletraffic_Iversen.pdf, 623 p.
[4] Amir Ranjbar. CCNP ONT Official Exam Certification Guide. Cisco Press; Har/Cdr editi-on, 2007. 408 p. ISBN-10: 1587201763, ISBN-13: 978-1587201769
[5] http://www.itu.int/rec/T-REC/e

Požadavky:

Zkouška: kombinovaná. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba v písemné přípravě získat alespoň pět bodů z deseti. Deset otázek je generováno náhodně pro každého studenta zvlášť. Správná odpověď je hodnocena jedním bodem Požadavky pro udělení zápočtu: Odevzdání a obhájení písemně zpracovaného a bezchybně provedeného projektu a náhradních příkladů do 3.1.2018.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 3p+1c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2M32MDS

Klíčová slova:

Obsluhový systém, obsluha, obsluhová linka, telekomunikační síť, dimenzování, parametry, modely, řízení, priorita, optimalizace, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, předpověď, regresní funkce.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V 2
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MKEEM3 Elektroenergetika V 2
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací PO 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 10.7.2020 12:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.