Popis předmětu - AD2M32VAD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2M32VAD Vývoj aplikací a DSP
Role:PO, V Rozsah výuky:14P + 6L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje se specializovanými partiemi digitálního zpracování signálu v komunikačním přenosovém řetězci s důrazem na zpracování obrazových signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M32VAD

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M32VAD

Cíle studia:

Students learn advanced methods in the digital filter design and implementation of selected algorithms using digital signal processors.

Osnovy přednášek:

1. Digitální zpracování signálu v komunikačním přenosovém řetězci
2. Digitalizace obrazových signálů
3. Popis a reprezentace obrazových signálů
4. Architektury signálových procesorů, funkční bloky, CPU, registry
5. VLIW, instrukční soubor
6. Vývojové prostředky, Code Composer Studio, assembler, lineární assembler, C
7. Optimalizace kódu, Intrinsics, spolupráce CPU a EDMA, přerušení, paměti cache
8. Sumační transformace, DCT, KLT, DWT
9. Pokročilý návrh číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou
10. Návrh 2-D a vícerozměrných filtrů
11. Filtrace obrazu, filtrace sekvencí obrazu, adaptivní filtrace
12. Komprese obrazu
13. Komprese sekvencí obrazu
14. Pokročilá metodika implementace algoritmů na DSP

Osnovy cvičení:

1. Vývojová prostředí, Matlab, CCS
2. Vývojové prostředí CCS - pokračování
3. Matlab, vícerozměrné signály, DCT, KLT, DWT
4. Matlab, návrh FIR filtrů, návrh 2-D FIR filtrů
5. CCS, implementace konvoluce
6. CCS, implementace 2-D konvoluce
7. CCS, ozvěna, implementace potlačení ozvěny
8. CCS, implementace FFT
9. CCS, implementace DCT
10. CCS, implementace DTMF kodéru
11. CCS, implementace DTMF dekodéru
12. CCS, implementace adaptivního filtru
13. CCS, implementace detekce pohybu v ploše obrazu
14. CCS, implementace základních modulací, test

Literatura:

1. Mitra, Sanjit K.: Digital Signal Processing, McGraw Hill 2007.
2. Smékal, Z. - Sysel, P.: Signálové procesory, Sdělovací technika. Praha 2006.
3. Chassaing, R. - Reay, D.: Digital Signal Processing and Applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK (Topics in Digital Signal Processing), Wiley-IEEE 2008.
4. Materiály k výuce (Moodle)

Požadavky:

Basics in the digital processing of one-dimensional signals regarding Sophocles J. Orfanidis: Introduction to Signal Processing, free download via http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/intro2sp/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2M32VAD

Klíčová slova:

číslicové zpracování signálů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V 2
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MKEEM3 Elektroenergetika V 2
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací PO 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 4.8.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.