Popis předmětu - AD0M34NFO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M34NFO Návrh fotonických obvodů Rozsah výuky:14KP+6KL
Garanti:Jeřábek V. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Jeřábek V., Prajzler V. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13134 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Předmět umožní posluchačům získat praktické zkušenosti s návrhem fotonických součástek a jejich aplikaci ve fotonických systémech. Posluchači se seznámí s programovým vybavením BMP, FULL WAVE umožňujícím navrhovat technologické struktury optických vlnovodů, komponent pro ovládání optického svazku i optických integrovaných struktur, dále s programem TCAD pro návrh injekčních zdrojů optického záření. Při návrhu optoelektronických integrovaných obvodů bude využit program WINMIDE a ORCAD. Návrhy konkrétních součástek budou posluchači provádět v rámci cvičení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M34NFO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M34NFO

Osnovy přednášek:

1. Přehled programového vybavení pro systém návrhu fotonických součástek.
2. Program TCAD pro návrh struktur injekčních laserů a diodových detektorů
3. Metody numerické analýzy fotonických vlnovodových struktur
4. Program BMP vybavení pro návrh struktur s planárními vlnovody
5. Návrh modulátorů ne principu elektrooptického jevu.
6. Návrh optického vlnovodného a interferenčního rozbočovače
7. Vlastnosti programu FULL WAVE pro časovou analýzu fotonických struktur
8. Programy WINMIDE a ORCAD pro návrh optoelektronických systémů
9. .Návrh optoelektronických přijímačů
10. .Návrh optoelektronických vysílačů
11. .Optické planární a vláknové zesilovače
12. .Planární a vláknové struktury s Braggovskými mřížkami a jejich aplikace
13. .Planární a vláknové optické senzory
14. Optická přenosová soustava z hlediska útlumu, disperze a šumu

Osnovy cvičení:

1. Řešení struktur s fotodiodami PN,PIN a APD
2. Řešení struktur s optickými zdroji LED,nebo s lasery typu FP, DBR a DFB
3. Návrh planární vlnovodové struktury s využitím BMP softwaru
4. Řešení Mach-Zehenederova interferometru
5. Návrh optoelektronického vysilače s ohledem na požadovanou stabilitu
6. Řešení optioelektronického přijímače s ohledem na požadovanou citlivost
7. Návrh optického demultiplexoru pro WDM
přenosovou soustavu
8. Návrh optické přenosové soustavy
9. Měření responzitivity polovodičových detektorů
10. Měření na Mach-Zehenderovu interferometru
11. Měření vlastností optického zesilovače
12. Měření spektrálních vlastností optických detektorů a zdrojů záření
13. Měření vlastnotí optického WDM systému
14. Zápočet

Literatura:

1. Z.Burian, Optoelektronika, Vydavatelství ČVUT, 1991
2. K. Novotný: Optická komunikační technika, Vydavatelství ČVUT, 1997
3. B.E.A. Saleh, M.C Teich: Základy fotoniky, svazek 1-4, Matfyzpress, Praha, 1994-1996
4. J. Čtyroký, J. Hüttel, J. Schröfel, L. Šimánková: Integrovaná optika, SNTL, Praha, 1986
5. H.Nishihara, M.Haruna: Optical Integrated Circuits, McGraw-Hill, New York, 1987

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://moodle.fel.cvut.cz/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 11.11.2019 17:50:47, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.