Popis předmětu - AD1M16JAK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16JAK Řízení jakosti
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Historie řízení kvality, současné koncepce managementu kvality, systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001, procesní management, plánování kvality, metrologie v řízení kvality, řízení dokumentů a záznamů, interní audit SMK, neustálé zlepšování v rámci SMK, integrovaný management, statistické metody v řízení kvality, akreditace a certifikace

Osnovy přednášek:

1. Historie řízení kvality, pojem kvalita, hlavní principy
2. Současné koncepce managementu kvality, podnikové a odvětvové standardy
3. Přístup EU k řízení kvality, situace v ČR, právní rámec řízení kvality
4. Systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001
5. Odpovědnost managementu při řízení kvality
6. Řízení zdrojů v rámci SMK
7. Řízení kvality během realizace produktu - role zákazníka
8. Řízení kvality během realizace produktu - nakupování, výroba a poskytování služby
9. Měření, analýza a zlepšování při řízení kvality
10. Neustálé zlepšování v rámci SMK, spokojenost zákazníka
11. Nakládání s neshodným produktem
12. Postup budování SMK, certifikace SMK
13. Akreditace a certifikace
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Znaky kvality, systém managementu kvality (SMK)
2. TQM, ceny za kvalitu
3. Procesní management
4. Požadavky na dokumentovaný SMK, řízení dokumentů a záznamů
5. Plánování kvality
6. Řízení kvality během realizace produktu - plánování
7. Řízení kvality během realizace produktu - návrh a vývoj
8. Metrologie v řízení kvality kvality
9. Interní audit SMK
10. Případové studie - neshody a jejich příčiny
11. Integrovaný management (EMS, ISMS...)
12. Statistické metody v řízení kvality
13. Vybrané metody TQM
14. Rezerva

Literatura:

1. Nenadál, K.: Moderní management jakosti, principy, postupy, metody, Management Press, Praha 2008
2. Veber, J.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce - Legislativa, systémy, metody, praxe, 2. vydání, Management Press, Praha 2009
3. Nanda, V.: Quality management system handbook for product development companies, CRC Press, New York 2005

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/rizeni-jakosti

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/rizeni-jakosti

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky PO 1
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MKKYR1 Robotika V 1
MKKYR3 Systémy a řízení V 1
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.