Popis předmětu - AD4M38AVS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů Rozsah výuky:14P+6L
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Předmět prezentuje aplikace vestavných systémů a jejich specifika. Předpokládá se již zběhlost v programovacích technikách a je proto orientace více na popis a vysvětlení bloků a funkcí vestavěných systémů. Cílem je, aby absolvent kursu získal přehled o funkčních možnostech, výkonu a periferních zařízeních,vstupně výstupních a komunikačních blocích, který mu umožní se orientovat při volbě mikroprocesoru a mikrořadiče v daném vestavěném systému a jeho následném použití a programování.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M38AVS

Osnovy přednášek:

1. Oblasti použití a činnosti mikroprocesoru a mikrořadiče ve vestavném systému, požadavky
2. Přehled mikroprocesorů a mikrořadičů používaných ve vest. syst., kritéria pro výběr typu
3. Aplikace mikrořadičů s 8-bitovou architekturou v "hluboce" vestavěných systémech
4. Přehled mikrořadičů s 32-bitovou architekturou ARM7, ARM9, Cortex M3
5. Vstupy a výstupy analogových a log. signálů (filtrace, ochrany, převodníky A/D, D/A, optické oddělení)
6. Signálové procesory pro vestavěné systémy, specializované bloky a funkce, možnosti, výkon
7. Přehled základních metod zpracování signálů a jejich implementace ve vest. systémech
8. Vstupy obrazového signálu (připojení CMOS obr. senzoru, videokodek), využití řadiče DMA
9. Návrh vest. systému s více mikrořadiči, spolupráce, rozdělení úkolů, kontrola funkce
10. Způsob návrhu a prostředky pro zajištění spolehlivé funkce vest. syst. odolného vůči chybám
11. Přehled aplikací vestavěných systémů v průmyslové a automobilní elektronice
12. Použití vestavěného systému v komunikačním zařízení
13. Příkladová studie - návrh systému pro spotřební elektroniku (snímání a zpracování obrazu)
14. Příkladová studie - návrh systému s CPU - ARM7, ARM9 pro monitorování a sběr dat

Osnovy cvičení:

1. Přístroje používané v laboratoři při vývoji vestavného systému
2. Programové vybavení, použití IDE pro ARM9 (STR910), programy pro domácí práci
3. Připojení klávesnice a grafického LCD zobrazovače
4. Dohlížecí obvod, využití pro spolehlivý běh programu za rušení
5. Spolupráce vestavného systému rozhraním Ethernet
6. Spolupráce více mikrořadičů s využitím sériové komunikace
7. Spolupráce systémů s využitím bezdrátového rozhraní (Zeg Bee,?)
8. Zadání projektu: Aplikace vestavného systému pro monitorování, záznam signálu a redukovaného obrazu
9. Záznam dat do paměti Flash a do paměťové karty (MMC, SD)
10. Připojení obrazového senzoru CMOS, přenos a ukládání obrazu, využití DMA
11. Digitalizace signálu, AD převodník, číslicové zpracování signálu - filtrace
12. Grafické zobrazení výsledků na LCD a PC
13. Tvorba uživatelského rozhraní pro komunikaci
14. Závěrečné hodnocení, zápočet

Literatura:

Balch, M.: COMPLETE DIGITAL DESIGN. A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer System Architecture, McGRAW-HILL,2004, ISBN: 978-0071409278

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A4M38AVS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V 4
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 4
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 4
MKEEM3 Elektroenergetika V 4
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 4
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 4
MKKME5 Komunikační systémy V 4
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 4
MKKME3 Elektronika V 4
MKKME2 Multimediální technika V 4
MKOI2 Počítačové inženýrství PO 4
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 4
MKKYR1 Robotika V 4
MKKYR3 Systémy a řízení V 4
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4


Stránka vytvořena 13.5.2019 17:51:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.