Popis předmětu - AD1M13TP1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M13TP1 Projekt v týmu Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13113 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Týmová práce ve formě projektu. Téma práce si tým vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13TP1

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je odevzdání vyhovujícího projektu. Další informace jsou na webových stránkách předmětu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://technology.feld.cvut.cz:8080/xwiki/bin/view/K13113/TeamProject

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy P 2


Stránka vytvořena 20.8.2019 15:51:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.