Popis předmětu - AD3B38PRT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD3B38PRT Přístrojová technika Rozsah výuky:14P+6L
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s principy a technickými prostředky sběru dat v laboratorním a průmyslovém prostředí. Pozornost je věnována hardwarovým i softwarovým aspektům integrace systémů pro měření, sběr dat a řízení procesů. Laboratorní výuka je koncipována zčásti formou klasických úloh, zčásti formou problémově orientovaných úloh v oblasti programování sběru a zpracování dat ze senzorů neelektrických veličin.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3B38PRT

Osnovy přednášek:

1. Přístrojová technika a systémy sběru dat - úvod. Automatizace laboratorních experimentů. Standardy pro systémy sběru dat (IEEE 488.1, LXI)
2. Standardy pro programování systémů sběru dat (IEEE488.1 a 488.2, SCPI)
3. Standardy pro programování systémů sběru dat - pokračování (VXI Plug&Play, VISA, IVI).
4. OS pro systémy sběru dat. RT OS (LabVIEW RT, RTX), OS pro vestavěné (embedded) aplikace.
5. Možnosti vývoje aplikačních programů pro systémy sběru dat. Použití jazyka C/C++ (Win API, POSIX). Pokročilé techniky programování.
6. Integrované vývojové systémy pro tvorbu aplikačního SW. Použití textově a graficky orientovaných vývojových prostředí (LabVIEW, VEE, Matlab/Simulink).
7. Modulární systémy pro sběr dat, sériová rozhraní, bezdrátové měřicí moduly. Virtuální měřicí přístroje.
8. Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy. Generátory, zdroje, elektronické zátěže, analyzátory výkonu, osciloskopy.
9. Struktura multifunkčních měřicích modulů a jejich programování.
10. Připojení inteligentních senzorů k distribuovanému měřicímu systému.
11. Analogové obvody pro zpracování signálů ze senzorů. Rušení a jeho potlačování.
12. Digitalizace analogového signálu, vybrané A/D a D/A převodníky. Metody číslicového zpracování signálů.
13. Interpretace dat a metody zlepšení přesnosti měření. Linearizace, autokalibrace.
14. Integrace systému pro měření, sběr a zpracováni dat, praktické aspekty návrhu a realizace.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s vývojovými prostředími (LabWindows, LabVIEW) pod OS WindowsXP a Linux (distribuce RedHat), kartou IEEE488 a používanými přístroji
2. Samostatná úloha č. 1: Naprogramování přístroje s rozhraním IEEE 488, RS-232, Ethernet nebo USB; základní techniky programování.
3. Samostatná úloha č. 1: Přenos jednotlivých odměrů.
4. Samostatná úloha č. 1: Využití stavových registrů pro indikaci událostí.
5. Samostatná úloha č. 1: Přenos bloků dat.
6. Samostatná úloha č. 1: Testování aplikace.
7. Prezentace úlohy č. 1.
8. Samostatná úloha č. 2: Systém na bázi PCI nebo PXI - inicializace desky, jednokanálové a vícekanálové měření stejnosměrných napětí.
9. Samostatná úloha č.2: Systém na bázi PCI nebo PXI - vícekanálová měření časově proměnných signálů.
10. Samostatná úloha č.2: Systém na bázi PCI nebo PXI - dokončení a prezentace
11. Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485, úvod.
12. Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485 - vývoj a ladění aplikace pro sběr dat pomocí modulů TEDIA nebo ADVANTECH.
13. Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485 - vývoj a ladění aplikace pro sběr dat pomocí modulů TEDIA - pokračování.
14. Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485 - dokončení a prezentace.

Literatura:

[1] J. Park, S. Mackay: Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems. Newnes 2003, ISBN: 978-0750657969
[2] R.B. Northrop: Introduction to Instrumentation and Measurements. CRC 2005, ISBN: 978-0849337734
[3] H.R. Taylor: Data Acquisition for Sensor Systems. Springer 1997, ISBN: 978-0-412-78560-3
[4] V. Haasz, J. Roztočil, J. Novák: Číslicové měřicí systémy. ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02219-6.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3B38PRT

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 5
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BKOI3 Softwarové systémy V 5
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BKKME1 Komunikační technika V 5
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 5
BKKME4 Síťové a informační technologie V 5
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 5
BKKME2 Multimediální technika V 5
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika PO 5
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTMWM Web a multimedia V 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BKSTMMI Manažerská informatika V 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 5
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.