Popis předmětu - AD0M32IBE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M32IBE Informační bezpečnost
Role:V Rozsah výuky:14P + 6C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět Informační bezpečnost představuje vyčerpávající zdroj informací pro přehled v oblasti ochraně informačních systémů a informačních technologií. Studenti se seznámí s moderními šifrovacími algoritmy, hashovacími funkcemi a kryptografickými protokoly. Součástí předmětu jsou i laboratorní úlohy demonstrující praktické využití kryptografických technik.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M32IBE

Cíle studia:

Student získá ucelený přehled v oblasti informační bezpečnosti. Seznámí se s principy činnosti vybranných šifrovacích algoritmů a bezpečnostních protokolů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do kryptologie, základní pojmy, historický přehled
2. Teorie informace, Teorie složitosti, Steganografie, digitální vodoznaky,
3. Blokové šifry I - DES, AES, Camellia, Mars, Serpent, RC6, Blowfish
4. Blokové šifry II - AES, Camellia, režimy činnosti blokových šifer
5. Proudové šifry - RC4, A5, projekt eSTREAM
6. Kryptosystémy veřejného klíče
7. Hashovací funkce - MD-5, SHA-x, RIPEMD, Whirlpool, Tiger; útoky na hashovaní funkce, volba SHA-3
8. Kryptografické protokoly I - RADIUS, TACACS+, Kerberos, DIAMETER, IEEE 802.1x
9. Kryptografické protokoly II - IPsec (AH, ESP, IKE, ISAKMP, Oakley)
10. Kryptografické protokoly III - SSL/TLS, DTLS, SSH
11. Certifikáty, Certifikační autority, elektronický podpis, časová razítka
12. Zabezpečení bezdrátových sítí - IEEE 802.11, 802.15, 802.16
13. Zabezpečení mobilních sítí - GSM + GPRS/EDGE, UMTS, W-CDMA)
14. Standardy v oblasti informační bezpečnosti

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, BOZP.
2. Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer
3. Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer
4. Kryptoanalýza jednoduchých transpozičních šifer
5. Lab.1 - Útoky na spojové vrstvě v lokálních sítích
6. Individuální projekt
7. Lab.2 - Virtuální privátní sítě pomocí technologie IPsec
8. Individuální projekt
9. Lab.3 - Virtuální privátní sítě pomocí technologie SSL/TLS
10. Individuální projekt
11. Lab.4 - Zabezpečení VoIP protokolů
12. Semestrální projekt
13. Kontrolní test, zápočet

Literatura:

[1] Přibyl J., Kodl J.: Ochrana dat v informatice, ČVUT, 1997, ISBN: 80-01-01664-1
[2] Přibyl J., Informační bezpečnost a utajování zpráv, ČVUT, 2004, ISBN: 80-01-02863-1
[3] Dostálek L. a kol., Velký průvodce protokoly TCP/IP - Bezpečnost, Computer Press, 2003, ISBN: 80-7226-849-X
[4] Singh S., Velká kniha kódů a šifer, Argo, 2001, ISBN 80-86569-18-7
[5] Menezes A, Vanstone S, van Oorschot P., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, volně ke stažení na http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/
[6] Levický D., Kryptografia v informačnej bezpečnosti, elfa, 2005,ISBN:80-8086-022-X
[7] Mao W., Modern Cryptography - Theory & Practice, Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-066943-1
[8] Stamp M., Information Security - Principles and Practice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4

Požadavky:

Hodnocení předmětu bude: 50% zápočtový test, 50% projekt.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M32IBE

Klíčová slova:

informační bezpečnost,kryptologie, kryptografie, šifrování, protokol, klíč, autentizace, utajení, bezpečnost, informační systém

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 6.8.2020 15:50:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.