Popis předmětu - AD0M32PRD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M32PRD Prostředky datové komunikace
Role:V Rozsah výuky:14P + 6L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá oblastí vysokorychlostního přenosu informace včetně popisu příslušných rozhraní, protokolů a prostředků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M32PRD

Cíle studia:

Požadavky pro úspěšné zakončení předmětu:
A) udělený zápočet
B) úspěšně absolvovaná zkouška
ad A) Požadavky pro udělení zápočtu:
1) písemná příprava na 1 laboratorní projekt (1 písemná studie)
2) úspěšná práce na projektech v laboratoři 3) úspěšně odevzdaná zpráva z měření laboratorního projektu (jedna zpráva za semestr)
ad B) Průběh zkoušky a hodnocení: Hodnocení studenta sestává z hodnocení jeho práce během semestru a z hodnocení, které získá u zkoušky.
1) Hodnocení během semestru:
a) on-line test na cvičení (+/- 2 body)
b) písemná studie (+/- 3 body; přičemž hodnocení 0 bodů je za kvalitní zpracování studie bez závažných chyb)
c) zpráva z projektu v laboratoři (+/- 5 bodů; přičemž hodnocení 0 bodů je za kvalitní zpracování zprávy bez závažných chyb)
d) bonusové body z přednášek (max. + 6 bodů)
2) Hodnocení u zkoušky
1) část písemná - jedna otázka vybraná z probíraných okruhů (+/- 4 body)
2) klasifikovaný (A až F) zkouškový on-line test
Celkové hodnocení studenta z předmětu vychází z hodnocení klasifikovaného zkouškového on-line testu, které se koriguje pomocí bodů (kladných i záporných) získaných v průběhu semestru a bodů z písemné části zkoušky (1 bod odpovídá změně o polovinu klasifikačního stupně). Pokud je však výsledek klasifikovaného zkouškového on-line testu F, je výsledné hodnocení F bez ohledu na bonusové body.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu, náplň přednášek, zadání soutěže.
2. Stav, rozvoj a perspektivy Broadbandu v ČR a ve světě.
3. Datový řetězec. Klasická datová rozhraní.
4. Vlastnosti datového rozhraní: USB a IEEE1394 (FireWire).
5. Vlastnosti datových rozhraní: a MIDI, S/PDIF a HDMI.
6. Vlastnosti rádiových datových rozhraní W-USB, ECMA368, Bluetooth, IEEE815.3c.
7. Další vývoj datových rozhraní.
8. Datové měniče a modemy (rozdělení). Funkce vybraných bloků v telefonních modemech.
9. Aplikace kódovacích metod - mřížkové kódy, turbo kódy.
10. Vysokorychlostní datové měniče (rozdělení). Měniče typu HDSL. Modemy typu ADSL.
11. Modemy typu VDSL. Nové trendy v xDSL (sdružování, vektorování, fantom, G.fast). Vyhlášení výsledků soutěže.
12. HDO. Využití energetických vedení a sítí pro přenos hovorového a datového signálu, systémy PLC a BPL.
13. Komunikační sítě pro Smart grid.
14. Přenos dat v sítích kabelové televize.
15. Základní vlastnosti a využití IPTV. Přenos dat v mobilních sítích.
16. Přehled nehovorových služeb v sítích elektronických komunikací. Služby dálkových operací. DCF77.
17. Základní principy e-learningu.

Osnovy cvičení:

1. , 2. Náplň cvičení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu.
3. , 4. Výběr laboratorních projektů.
5. , 6. Seznámení s prostředky laboratoře.
7.-10.  Příprava laboratorní studie.
11.-18.  Práce na laboratorních projektech.
19. Kontrolní test (on-line).
20.-26.  Příprava zprávy z laboratorního projektu.
Odevzdání zprávy z řešení laboratorního projektu (on-line). Hodnocení zprávy z řešení laboratorního projektu (on-line).
27. , 28. Evaluační dotazník; zápočet.

Literatura:

1. Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principy telekomunikačních systémů. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2006.
2. Svoboda, J. a kol.: Telekomunikační technika (I. až III. díl), nakladatelství Sdělovací technika, Praha, 2002.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD0M32PRD

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 6.8.2020 15:50:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.