Popis předmětu - AD0M14AML

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M14AML Aerodynamika a mechanika letu
Role:V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět objasňuje podstatné zákonitosti a efekty silového působení proudící tekutiny na povrch samostatného křídla či celého letadla při podzvukových i nadzvukových rychlostech. Dále se zabývá základními ustálenými letovými režimy a nutnými předpoklady pro stabilitu a řiditelnost. Předmět je určen zejména pro posluchače oboru Letecké řídící a informační systémy

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M14AML

Osnovy přednášek:

1. Vlastnosti plynů, kinematika proudového pole, základní rovnice mechaniky tekutin.
2. Základní rovnice termodynamiky, měření rychlosti, potenciální obtékání, vztlak.
3. Konformní zobrazení. Vířivé proudění, vír. Navier-Stokesova rovnice.
4. Rozměrová analýza a podobnost. Laminární a turbulentní proudění.
5. Mezní vrstva. Geometrie profilu, aerodynamické síly a momenty.
6. Teorie tenkého profilu, integrální charakteristiky, vliv vazkosti, profilové řady.
7. Geometrie křídla, vliv konečného rozpětí, teorie vztlakové čáry,vlastnosti přímého křídla.
8. Kroucení přímého křídla, prostředky pro zvýšení vztlaku, škodlivý odpor.
9. Podzvukové proudění, korekce vlivu stlačitelnosti, transsonická divergence.
10. Obtékání šípového křídla. Stabilita a řiditelnost.
11. Typy propulze, teorie vrtule, režimy vrtule. Model standardní atmosféry.
12. Mechanika letu (základní režimy letu, některé letové obraty a manévry).
13. Kritický stav stlačitelné tekutiny, kolmá a šikmá rázová vlna, Prandtl-Meyerova expanze
14. Nadzvukové obtékání profilu a křídla.

Osnovy cvičení:

1. Proudění nestlačitelné tekutiny.
2. Izoentropické proudění, měření rychlosti.
3. Potenciální proudění, Kutta-Žukovského zákon.
4. Tlakové rozložení, podmínka na odtokové hraně, potenciální a reálný vír.
5. Aerodynamické součinitele, aerodynamické tunely.
6. Profilové charakteristiky, profilové řady, panelová metoda.
7. Indukované parametry, Glauertova metoda.
8. Mechanizace křídla.
9. Korekce vlivu stlačitelnosti, kritická rychlost.
10. Statická a dynamická stabilita.
11. Vrtulové diagramy, MSA.
12. Let klouzavý, let motorový vodorovný, rovnovážný diagram, dolet a vytrvalost.
13. Let stoupavý, dostup, v-n diagram, vodorovná zatáčka, vzlet a přistání.
14. Vlnový odpor, zápočet.

Literatura:

[1] Anderson, J. D. Jr. : Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007
[2] Anderson, J. D. Jr. : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005.
[3] Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004.
[4] Bertin, J. J., : Aerodynamics for Engineers. Prentice-Hall, 2002.
[5] Brož, V. : Aerodynamika nízkých rychlostí. Vydavatelství ČVUT, 2001.
[6] Brož, V. : Aerodynamika vysokých rychlostí rychlostí. Vydavatelství ČVUT, 2001.
[7] Tichopád, V. : Letové výkony. Vydavatelství ČVUT, 2001.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 8.7.2020 05:50:22, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.